Donează Acum
Skip to main content

Cetățenie activă într-o lume digitală

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod SIPOCA: 1084
Cod MySMIS2014+: 151411
BENEFICIAR: Asociația GO-AHEAD

proiect, digitalizare, cetățenie, comunitate

Cetățenie activă într-o lume digitală 

Cetățenie activă într-o lume digitală 

Cetățenie activă într-o lume digitală 

Cetățenie activă într-o lume digitală 

Cetățenie activă într-o lume digitală 

Cetățenie activă într-o lume digitală 

TITLU PROIECT: Cetățenie activă într-o lume digitală
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod SIPOCA: 1084
Cod MySMIS2014+: 151411

BENEFICIAR: Asociația GO-AHEAD

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general

Creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor Sectorului 4.

Obiective specifice

OS1: Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4.

OS2: Dezvoltarea abilităților și compețentelor practice a cel putin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și organizațiilor non-guvernamentale care au aderat la parteneriatul propus, în a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor Sectorului.

Grupul țintă (GT)

– 30 reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ONG-urilor active din Sectorul 4 (dintre care 10 ai Solicitantului)
– 10 persoane din cadrul Primăriei Sectorului 4 (atât personal de conducere, cât și de execuție)
– 70 de persoane, cetățeni ai Sectorului 4, profesori și funcționari publici (personal din Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, din alte instituții publice care au interacțiune cu publicul)
– Cetățenii Sectorului 4, cu vârsta peste 18 ani

Rezultate așteptate

-Analiza de evaluare a strategiilor la nivel local (Sector 4) și a instrumentelor digitale disponibile pentru cetățeni

 • Raport de activitate care cuprinde inclusiv metodologie de analiză și documentarea privind strategiile de la nivel local cu impact în zona digitalizării, proiectele finalizate și existente cu rezultate în crearea de servicii digitale și instrumentele digitale disponibile pentru cetățeni, recomandări și concluzii;
 • minim 3 fișe de evaluare a serviciilor electronice ale Primăriei Sectorului 4;
 • 1500 de chestionare aplicate la nivelul cetățenilor din Sectorul 4;
 • Minim 1 întalnire de analiză și discuții la sediul Primăriei Sectorului 4 – minuta de ședință

Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din Sectorul 4, disponibilă aici – https://hartaps4.go-ahead.ro/
– Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor în vederea familiarizării cu facilitățile digitale disponibile în Sectorul 4; Podcast-urile pot fi vizionate aici: https://bit.ly/3CEvwMN
– Program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” dedicat cetățenilor;

 • 1 Program de formare elaborat ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” – 40 ore de formare;
 • 100 participanți (reprezentanți ONG-uri, funcționari publici, cadre didactice) la webinare online pe tematicile dezvoltate în cursul ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă”

– Consultare cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate pe marginea obiectivelor și activităților proiectului;

 • 3 sesiuni de consultare cu 20 de participanți fiecare, de tip masă rotundă;
 • 1 document cu recomandări

– Campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4

 • 1 strategie de desfășurare a activității;
 • 1 campanie de conștientizare online si offline;
 • 5 articole;
 • 5 comunicate de presă;
 • 50 postere;
 • 10000 flyere;
 • 5 afișaje;
 • 12 luni publicitate platită Facebook Ads/Google Ads

– Parteneriate cu ONG-uri care activează la nivelul Sectorului 4 în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale;

 • 10 parteneriate cu ONG-uri care activează la nivelul Sectorului 4 în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale

– Programe de formare pentru dezvoltare abilități specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local;

 • 10 participanți la un curs de Promovare digitală; 10 participanți la un curs de Managementul schimbării și managementul într-o lume VUCA;
 • 10 participanți la un curs de Lobby și advocacy pentru dezvoltare locală;
 • 27 persoane certificate

Data de începere: 08.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 423.116,50 lei
Finanțare totală nerambursabilă: 414.654,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 331.723,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 82.930,84 lei
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.462,33 lei

Obiectiv general

Creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor Sectorului 4.

 

Obiective specifice

OS1: Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4.

OS2: Dezvoltarea abilităților și compețentelor practice a cel putin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și organizațiilor non-guvernamentale care au aderat la parteneriatul propus, în a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor Sectorului.

 • 30 reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ONG-urilor active din Sectorul 4 (dintre care 10 ai Solicitantului)
 • 10 persoane din cadrul Primăriei Sectorului 4 (atât personal de conducere, cât și de execuție)
 • 70 de persoane, cetățeni ai Sectorului 4, profesori și funcționari publici (personal din Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, din alte instituții publice care au interacțiune cu publicul)
 • Cetățenii Sectorului 4, cu vârsta peste 18 ani

Analiza de evaluare a instrumentelor digitale pentru cetățenii sectorului 4

Grad de îndeplinire 100%

Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din Sectorul 4

Grad de îndeplinire 100%

Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor în vederea familiarizării cu facilitățile digitale disponibile în Sectorul 4

1. Ghid de utilizare a serviciilor digitale puse la dispoziția cetățenilor de către Primăria Sectorului 4

Grad de îndeplinire 100%

Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor în vederea familiarizării cu facilitățile digitale disponibile în Sectorul 4
2. Materiale audio-video – podcastul Orașul lucrează pentru tine

Grad de îndeplinire 100%

Consultare cu cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate pe marginea obiectivelor și activităților proiectului
# 3 sesiuni de consultare cu 20 de participanți fiecare, de tip masa rotundă
# 1 document cu recomandări

Grad de îndeplinire 100%

Campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4
# 1 strategie de desfășurare a activității
# 1 campanie de conștientizare online și offline
# 5 articole
# 5 comunicate de presă
# 50 postere
# 10000 flyere
# 5 afișaje
# 12 luni publicitate plătită Facebook Ads/Google Ads

Grad de îndeplinire 100%

# 1 Program de formare elaborat ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” – 40 h de formare;
# 100 participanți (reprezentanți ONG-uri, funcționari publici, cadre didactice) la webinare online pe tematicile dezvoltate în cursul ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă”
# 10 parteneriate cu ONG-uri care activează la nivelul Sectorului 4 în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale
Programe de formare pentru dezvoltare abilități specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local
#10 participanți la un curs de Promovare digitală
#10 participanți la un curs de Managementul schimbării și managementul într-o lume VUCA
#10 participanți la un curs de Lobby și advocacy pentru dezvoltare locală
# 27 persoane certificate

Grad de îndeplinire 100%

Evenimente

Conferință finală

Cursuri

Mese rotunde

Webinare

Apariții media

Share