Skip to main content

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_5_MM_03, Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului Active Citizens Fund România

Contract finanțare RO2020/ACF_5_MM_03
Apel: „Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal”
Promotor de Proiect: Asociația GO-AHEAD
Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Partener 2: Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare

DURATĂ IMPLEMENTARE:  – 01.03.2021 – 28.02.2023 (24 luni)
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI:
 248.853,72 Euro
VALOAREA AFERENTĂ A – ASOCIAȚIA GO-AHEAD:
118.615,20 Euro

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este creșterea capacității nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțin 480 de eleve din 15 unități de învățământ din Neamț și Suceava și 210 cadre didactice, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane – elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate.

 • OS1:  Îmbunătățirea capacității instituționale a 15 unități de învățământ din județele Suceava și Neamț pentru implementarea și monitorizarea politicilor/ recomandărilor/ strategiilor naționale și internaționale privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen și dreptul la educație pentru fete prin activități de cercetare, monitorizare, watchdog și conștientizare desfășurate pe o perioada de 2 ani.
 • OS2:  Creșterea nivelului de informare, conștientizare, educație specifică privind drepturile omului și combaterea discriminării de gen a peste 2600 de persoane din județele Neamț și Suceava: 3300 de ore de dezvoltare personală, terapie, consiliere pentru 480 de eleve din grupuri vulnerabile și preponderent din mediul rural, 336 de ore de dezvoltare personală și terapie pentru 201 profesori, campanii și evenimente pentru 2000 de persoane (părinți, profesori, elevi și eleve, membri din comunitate).
 • OS3:  Dezvoltarea capacității Promotorului și P2 prin consultanță organizațională, cursuri profesionale dedicate angajaților pe domenii de leadership, fundraising, promovare, coaching și prin organizarea de campanii anuale media, online, pentru comunicare rezultate către beneficiar și strângere de fonduri.
 • 480 fete (15-19 ani) din învățământul secundar superior din 15 școli profesionale/licee tehnologice din județele Neamț și Suceava;
 • 210 cadre didactice (cu prioritate diriginți)  din 15 școli profesionale/licee tehnologice din județele Neamț și Suceava;
 • 2000 elevi, profesori, părinți, directori, membri ai comunității locale (dintre  care minim 220 băieți, 50 părinți) din cele 15 unități de învățâmânt/comunități asociate, din  județele Neamț și Suceava;
 • Reprezentanți ai ONG-urilor și autorităților locale – Minim 10 reprezentanți din ONG-urile locale din Suceava și Neamț și minim 10 reprezentanți ai autorităților locale.
 • Public larg la nivel local (județele Neamț și Suceava) – Minim 500 persoane
 • Public larg la nivel național (care au acces la canalele de comunicare online și social media): Minim 2000 persoane
 • Număr de persoane implicate în activități ale organizațiilor societății civile – 2600
 • Proporția grupului țintă cu atitudine favorabilă privind drepturile omului – 70
 • Număr de beneficiari ai serviciilor furnizate și/sau îmbunătățite – 480
 • Număr de campanii de conștientizare privind drepturilor omului derulate – 1
 • Număr de rapoarte de cercetare privind drepturile omului produse – 1
 • Număr de inițiative de monitorizare/ watchdog privind egalitatea sau violența de gen – 2
 • Număr de organizații ale societății civile cu proceduri transparente și responsabile de guvernanța organizațională – 1
 • Număr de organizații ale societății civile care comunică în mod regulat publicului larg informații privind activitățile și rezultatele obținute – 2
 • Număr de organizații ale societății civile care participă în inițiative de învățare/instruire finanțate de Program – 2
 • Număr de organizații ale societății civile care au implementat campanii de strângere de fonduri – 2
 • Număr de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate – 720

Evenimente

Conferință finală

Eveniment de conștientizare Piatra Neamț

Eveniment de conștientizare Suceava

Mese rotunde

Articole si comunicate