Skip to main content

PENTRU PĂRINȚI

Consilierea părinților

Consilierea părinților va viza conștientizarea importanței educației copiilor, dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă între părinți și copii, dezvoltarea abilităților părinților de a stabili reguli de comportament clare si coerente, exersarea strategiilor de gestionare a sentimentelor negative, exersarea strategiilor de rezolvare eficientă a conflictelor dintre părinți și copii, diminuarea frecvenței și intensității conflictelor în familie.

conștientizarea importanței educației
dezvoltarea abilităților de comunicare

PENTRU ELEVI

Consilierea elevilor

Consilierea elevilor va viza evaluarea și corelare abilităților, aptitudinilor și intereselor, identificarea traseului educațional, rolul jucat de curiozitate și importanța adresării de întrebări cadrelor didactice, identificarea și gestionarea stărilor de anxietate, metode eficiente de liniștire, pași în luarea și realizarea deciziilor, pregătirea sistematică a lecțiilor, tehnici de comunicare eficientă și asertivă, tehnici de control al răspunsului impulsiv, organizarea activităților, motivația pentru învățare, tehnici eficiente de însușire a informațiilor.

tehnici de comunicare eficientă
metode eficiente de liniștire