În cadrul proiectului Edurights4girls – Acces egal la educație au avut loc activități de monitorizare și advocacy pentru implementarea politicilor și legislației privind drepturile omului și egalitatea de gen.

În acest sens au fost organizate patru evenimente tip masă rotundă în Neamț și Suceava, cu participarea a minimum doi membri ai administrației locale și a minimum doi reprezentanți ai ONG-urilor locale din domeniul drepturilor omului.

18 Iunie 2021

Primul eveniment de tip masă rotundă din cadrul proiectului a avut loc în data de 18 Iunie 2021, la Piatra Neamț. La întâlnire au luat parte echipa de proiect a Asociației GO-AHEAD, Inspectoratului Școlar Județean Neamț și a Asociației Școlare Sucevene pentru Educație și Dezvoltare. Evenimentul a fost moderată de către Apostol Alexandru Cosmin, sociolog al Asociației GO-AHEAD și Cătălina Grigoraș-Popa, asistent cercetare al Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Aceștia au prezentat „Studiul privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de gen, problematica discriminării pe bază de gen din Județul Neamț”, prezentare ce a fost urmată de o serie de discuții libere care au vizat realizarea planului de acțiune privind implementarea politicilor și legislației privind drepturile omului și egalitatea de gen. Întâlnirea a avut loc atât fizic, cât și pe platforma ZOOM.

7 Decembrie 2022

A doua sesiune de consultare de tip masă rotundă din Piatra Neamț a avut loc în data de 7 Decembrie 2022. Alături de noi au fost prezenți reprezentanți ai unităților de învățământ asociate proiectului din județele Neamț și Suceava, ai administrației publice și ONG-urilor locale din județul Neamț, din domeniul drepturilor omului și parteneri media. În cadrul evenimentului s-au prezentat datele finale ale „Studiului privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de gen și problematica discriminării în județele Neamț și Suceava” și s-au oferit detalii despre impactul proiectului și despre planul de acțiune propus. Pe lângă toate acestea s-au mai prezentat și cele mai bune practici pentru monitorizare, advocacy și implementare a politicilor și legislației privind egalitatea de gen, din județul Neamț. Întâlnirea a avut loc atât fizic în sala de conferință a Inspectoratului Școlar Județean, cât și pe platforma ZOOM.

8 decembrie 2022

În data de 8 decembrie 2022, a avut loc încă o sesiunde de consultare de tip masă rotundă în sala de festivități a Colegiului Tehnic „Petru Mușat” din Suceava, organizată de ASSED – Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare împreună cu Asociația GO-AHEAD. La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor de proiect, directorii și consilierii școlari ai celor 7 licee implicate, în proiect, din județul Suceava și reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor non-guvernamentale locale, din domeniul educațional și al drepturilor omului. Masa rotundă a fost deschisă de către doamna Teodoreanu Maria, Coordonator, Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare. În cadrul evenimentului am discutat despre bune practici pentru monitorizare, advocacy și implementarea politicilor și legislației privind egalitatea de gen, din județul Neamț. Masa rotundă a fost moderată de către doamna Alina Hurubean, Asistent de cercetare din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Întâlnirea a avut loc atât fizic, cât și pe platforma ZOOM.

25 iunie 2021

În data de 25 iunie 2021, a avut loc cea de-a doua masă rotundă la Suceava. Alături de noi au fost prezenți reprezentanți ai unităților de învățământ asociate proiectului din județele Suceava și Neamț, ai administrației publice și ONG-urilor locale din județul Suceava, din domeniul drepturilor omului, cât și reprezentanți din partea finanțatorului de proiect. În urma discuției, participanții au semnalat că este necesară o îmbunătățire a nivelului de informare în rândul profesorilor cu privire la modul în care ar putea fi recunoscute de către membrii corpului didactic – indiferent de domeniul lor de pregătire pedagogică, situațiile problematice referitoare la discriminarea și stereotipizarea de gen în mediul școlar. Întâlnirea a avut loc atât fizic, cât și pe platforma ZOOM.