Skip to main content

Asociația GO-AHEAD, persoană juridică de drept român, fără scop patrimonial, înregistrată sub nr. 52/26.06.2017 în Registrul Special al Asociaților şi Fundaţiilor al Judecătoriei Buftea, având CIF nr. 38075655, cu sediul în România, jud Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr 46, camera 1, Tunari, avand cont bancar RO69INGB0000999907498836 deschis la ING BANK, în calitate de Operator (denumit în continuare „Operator”) intenționează să vă ofere un nivel adecvat de confort și încredere în modul în care procesăm și protejăm informațiile pe care le colectăm.

Esti in centrul atentiei noastre si dorim ca prin aceasta politica de prelucrare a datelor personale („Politica”), emisa in conformitate cu legislatia privind protectia datelor (inclusiv, Regulamentul (EU) general privind protectia datelor persoanelor fizice nr. 2016/679) – „Regulamentul UE”), sa iti oferim in mod transparent, clar si usor de citit si de inteles, informatii privind prelucrarea datelor tale atunci cand utilizezi platforma Go-Ahead.ro.

Prezenta politică de utilizare a datelor cu caracter personal prezintă politicile și procedurile privind informațiile pe care le procesăm de la sau despre clienții noștri și despre utilizarea produselor și serviciilor noastre.

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.Go-Ahead.ro . Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea www.Go-Ahead.ro de către tine va fi comunicată aici.

În acest sens , vă recomandăm să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că ati luat cunostinta de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru GO-AHEAD, România, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a va informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, www.Go-Ahead.ro.

Ne dorim sa te informam prin aceasta Politica cu privire la:

 • Ce date colectam si prelucram despre tine atunci cand vizitezi Go-Ahead.ro
 • De ce, cum colectam si cum prelucram datele tale
 • Cu cine partajam datele tale
 • Durata prelucrarii datelor
 • Ce drepturi ai cu privire la datele tale
 • Masurile de securitate

Ce date colectam? Cum le colectam? Cum le prelucram?

GO-AHEAD intelege importanta protejarii datelor personale pe care le colectam si prelucram despre tine. Pe Go-Ahead.ro poti naviga fara a avea un cont de utilizator.

In cazul in care doar navighezi pe Go-Ahead.ro, nu colectam si nu primim nicio informatie pe baza careia GO-AHEAD te-ar putea identifica personal. Acest portal foloseste cookie – uri pentru îmbunătățirea experienței de navigare și pentru a vă oferi servicii personalizate în funcție de alegerile Dumneavoastră anterioare. Detalii despre modulele cookie pe care le folosim pe Go-Ahead.ro si despre cum le poti dezactiva, gasesti in Politica de Utilizare Cookies.

Vă rugăm să vă manifestați acordul sau dezacordul cu privire la folosirea cookie – urilor prin activarea sau dezactivarea acestora din setările motorului de căutare pe care îl utilizați.

In cazul in care trimite-ti un mesaj prin sectiunea CONTACT, operatorul procesează următoarele categorii de date:

 • Nume si prenume;
 • Adresa de e – mail;
 • Cookie-uri.

Aceste date cu caracter personal vor fi procesate exclusiv în următoarele scopuri:

 • contactarea dvs. în vederea soluționării solicitării transmise.

Acestea reprezintă baza legală pentru această prelucrare.

Politica noastră de procesare a datelor cu caracter personal se aplică exclusiv datelor colectate prin intermediul portalului.

Asociația GO-AHEAD nu își asumă răspunderea pentru datele colectate de alte site – uri/portaluri accesate de Dumneavoastră concomitent sau prin intermediul link – urilor accesate de pe portalul nostru.

Cu cine partajam datele tale?

Datele Dumneavoastră cu caracter personal:

 • Nu vor fi transferate în alte state.
 • Nu vor fi transmise catre alti operatori sau terte parti fara accordul dumneavoastra.

În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

În plus față de dezvăluirile menționate mai sus, putem divulga către autorități datele dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice. De asemenea, putem divulga datele Dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

Facilitățile de găzduire pentru web site-ul nostru sunt situate în Romania.

Durata prelucrării datelor

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât va fi necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate la punctul 1 de mai sus, doar dacă o perioadă mai lunga de timp nu este solicitată prin lege.

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune, putem să vă păstrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal atunci când stocarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

După încetarea operațiunilor de procesare, datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

 • distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora
 • anonimizate

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.Go-Ahead.ro, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal. Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment.

În această secțiune, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

Principalele Dumneavoastra drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul de acces – dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile celorlalți nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ;
 • vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;
 • prelucrarea este în scopuri de marketing direct;
 • datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea Operatorului restricţionarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ

 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul Dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de intere s public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dvs. personale în acest scop.

Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator , în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

Dreptul de a depune plângereîn faţa autorităţii de supraveghere;

Aveti dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro , anspdcp@dataprotection.ro ).

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul

 Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele dumneavoastra personale prin oricare din urmatoarele modalitați: transmiterea unei notificări scrise, în format fizic adresată Asociației GO-AHEAD, str. Stefan cel Mare, nr.46, Tunari, Ilfov sau electronic la adresa de e-mail office@go-ahead.ro

 

Masurile de securitate

GO-AHEAD asigura masurile tehnice si organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea si pastrarea datelor in siguranta, inclusiv impotriva accesului neautorizat si al utilizarii neautorizate a datelor conform Politci de Securitate a companiei. Aceste masuri includ:

 • Mijloace specifice de securitate IT: ex. filtre firewall care protejeaza retelele si infrastructura IT GO-AHEAD
 • Accesul la datele tale este strict limitat persoanelor din GO-AHEAD care au nevoie sa aiba acces la acestea pentru aducerea la indeplinire a scopurilor mentionate in prezenta Politica, potrivit competentelor/sarcinilor lor de serviciu;
 • Masuri administrative si organizatorice adecvate pentru a asigura pastrarea confidentialitatii de catre persoanele care au acces la datele tale, prin instruire si asumare individuala de raspunderi si responsabilitati, inclusiv prin semnarea de contracte/clauze specifice de pastrare a confidentialitatii datelor, atat de salariatii GO-AHEAD, cat si de partenerii/furnizorii GO-AHEAD;
 • Securitatea spatiilor in care sunt pastrate serverele care asigura stocarea datelor tale, prin masuri fizice de securitate specifice;
 • Revizuirea periodica a proceselor si procedurilor de colectare, prelucrare si pastrare a datelor.

 Despre noi

Acest website este deținut și operat de către Asociația GO-AHEAD.

Ne puteti contacta prin oricare din următoarele modalități:

 • prin poștă, la adresa poștală str. Stefan cel Mare, nr 46, Tunari, Ilfov
 • utilizând formularul de contact al site – ului nostru;
 • prin telefon, la 0747269737
 • adresa de e-mail office@go-ahead.ro

Puteți obține o copie a informațiilor stocate, adresând o solicitare prin e-mail catre adresa de mai sus.