Skip to main content

Asociația GO-AHEAD pune la dispoziție utilizatorilor achiziționarea de cursuri acreditate de Ministerul Educației Naționale și de Autoritatea Națională pentru Calificări în regim de cursuri de formare continuă certificate de furnizor.

Tarifele și specificațiile cu privire la eligibilitatea participării sunt afișate pe pagina fiecărui curs prezent pe pagina de website dedicată acestora.

Utilizatorii au dreptul sa aleagă oricare curs prezentat pentru a-l achiziționa cu plata prin card bancar, dar și cu plata ulterioară prin virament bancar după emiterea facturii. Cursurile sunt puse la dispoziția utilizatorilor la adresa website-ului dedicată ,,Programe formare” și pot fi achiziționate prin lansarea unei comenzi, completând formularul de înscriere.

Utilizatorul va primi o factură, după caz, prin sistemul SmartBill și va putea accesa secțiunea paginii de plată și va opta pentru una din variante:

  1. a) participarea certificată cu plata cu cardul online prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA.RO
  2. b) participare certificată cu plată prin transfer bancar

După efectuarea plății, utilizatorul va primi din partea Asociației GO-AHEAD un mesaj de confirmare prin e-mail.

În cazul în care detaliile serviciilor nu sunt afișate corect în factura fiscală, beneficiarul are obligația de a notifica Asociația GO-AHEAD pe adresa de e-mail: formare@go-ahead.ro.

Politica de livrare a serviciilor achiziționate sau comandate

Datorită specificității activității de formare, serviciile sunt exclusiv oferite online sincron prin intermediul platformei ZOOM și asincron prin intermediul platformei elearning (https://elearning.go-ahead.ro/).

 

Asociația GO-AHEAD are obligația să:
a) organizeze instruirea cursanților conform datelor afișate pe site
b) să livreze în timp util toate detaliile privind organizarea formării și suportul de curs
c) să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor/datelor trimise de cursanți pentru înscriere, lucrărilor/aplicațiilor prezentate pe parcursul formării, precum și asupra notelor acestora la lucrări și examen
d) să ofere condiții tehnice și materiale de organizare a formării: informații clare cu privire la derularea sesiunilor de training
e) în situația excepțională în care formarea nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, Asociația GO-AHEAD se obligă să anunțe persoanelor înscrise noile date de desfășurare a formării și va garanta un loc în cadrul noii sesiuni sau, la cererea expresă, va restitui integral contravaloarea programului
f) să notifice orice modificare survenită în graficul derulării programului

 

Clientul are obligația să:
a) să înțeleagă că plata serviciilor reprezintă o solicitare fermă și că nu există posibilitatea de retur după data de începere a formării, dacă ce cursantul a avut acces la materiale
b) să verifice din timp dacă toate actele necesare înscrierii au fost luate în evidență și înregistrate de Asociația GO-AHEAD până la data limită pentru înscriere
c) să se informeze din timp asupra datei de începere a formării și a locului de desfășurare,
d) să verifice adresa de e-mail comunicată prin formularul de înscriere completat online
e) să înțeleagă că Asociația GO-AHEAD nu se face responsabil pentru neverificarea de client a emailului sau a informațiilor puse la dispoziția clientului pe website-ul acesteia
f) să înțeleagă că modificarea unui formator/lector/invitat nu reprezintă o modificare substanțială a derulării contractului
g) să ridice personal certificatul de absolvire sau printr-un împuternicit de punctul de lucru al Asociației GO-AHEAD din Strada Sfântul Elefterie, nr. 27, Sector 5, București, România, orele 09:00-17:00.

Împuternicitul dumneavoastră va trebui să dețină o procură notarială și să prezinte acest document în original (nu se acceptă copii sau documente printate color). Termenul legal de eliberare a certificatului de absolvire este de 2 ani. După depășirea termenului de 2 ani, pentru ridicarea certificatului de absolvire, va trebui să achitați o taxă suplimentară în valoare de 100 lei.

Taxa poate fi achitată prin ordin de plată (Beneficiar: Asociația GO-AHEAD, CUI 38075655, Cod Iban: RO69INGB0000999907498836, detalii plată: taxa de eliberare certificat după 2 ani pentru numele și prenumele dumneavoastră) sau prin card bancar în momentul eliberării.

 

Politica de anulare / retur a serviciilor achiziționate și plătite

Asociația GO-AHEAD nu este obligată și nu va restitui nici unui client contravaloarea programului dacă acesta a fost achiziționat cu succes, iar cursantul a intrat în posesia suportului de curs.

În situația în care clientul care a achiziționat prin plata a unui serviciu de formare profesională la care din motive obiective nu poate participa, Asociația GO-AHEAD va putea să reprogrameze participarea la o sesiune viitoare.

În situația excepțională, din vina exclusivă a furnizorului, în care formarea nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, Asociația GO-AHEAD se obligă să restituie integral contravaloarea programului în urma unei solicitări exprese formulate din partea clientului prin e-mail: formare@go-ahead.ro.

Clienții au dreptul de a contesta serviciile din factura emisă de platforma smartbill în termen de 24 ore, iar Asociația GO-AHEAD va analiza situația și va prezenta clientului un punct de vedere. Dacă se dovedește contestația ca fiind admisibilă va returna sumele achitate.