Skip to main content

Descoperă puterea curajului și a transformării în acest film manifest, cu un mesaj puternic, care aduce în prim-plan experiențele elevilor din liceele tehnologice și impactul dezvoltării personale și consilierii în viețile lor.

Acesta este un manifest, o inițiativă a Asociației GO-AHEAD, un film documentar în regia lui Tedy Necula, despre curajul tinerilor elevi de a face față provocărilor greu de gestionat pentru vârsta la care se află, greutăți duse de multe ori în singurătate, fără vreun sprijin real. 

Un documentar al curajului tinerilor elevi de a fi vulnerabili și de a-și spune poveștile pentru a-și face auzite nevoile. 

Haide să dăm glas acestor nevoi, pentru a aduce o schimbare referitoare la îmbunătățirea actului educațional, la combaterea stereotipurilor, la crearea unui mediu incluziv și colaborativ în care fiecare elev să aibă șanse egale la educație și la a se dezvolta armonios pentru a putea deveni un om echilibrat.

Tinerii își doresc să fie priviți cu încredere și să fie ascultați. Au ales să fie autentici și vulnerabili în fața voastră din dorința de a schimba societatea în bine, au ales să nu întoarcă spatele sau să nu lupte doar pentru viața lor, au ales să își spună povestea tuturor!

Filmul documentar „Ce-ai făcut la școală?” este realizat în cadrul proiectului ”GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!”, implementat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Gold Sponsor

Gold Sponsor

Carrefour, Asociația GO-AHEAD

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Rompetrol, Asociația GO-AHEAD

Silver Sponsor

sponsor, partener

CURAJ

Încredere

Empatie

TU AI CURAJUL SĂ DONEZI?

On the 28th of March 2024, discover the power of courage and transformation in this manifesto documentary with a powerful message that portrays the experiences of pupils from technological high schools and the impact of personal development and counseling in their lives.

A manifesto, an initiative of the GO-AHEAD Association, a documentary film directed by Tedy Necula, celebrating  young pupils’ bravery in being vulnerable and telling their stories in order to have their voices heard. 

A documentary movie about young pupils’ resilience in confronting tremendous obstacles for their age, hardships they frequently face alone and without any real support.

Let’s give voice to these needs in order to make a difference in terms of enhancing education, combating stereotypes, and building an inclusive and collaborative environment in which every pupil has equal access to education and can develop harmoniously in order to become a well-balanced person.

Young people want to be trusted and heard. They chose to be real and vulnerable in front of everyone in order to influence society for the better; instead of turning their backs or fighting for their life alone, they chose to speak their story to everyone!

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă./Working together for a green, competitive and inclusive Europe.