Skip to main content

480 de eleve, 210 profesori și alte peste 2000 de persoane din județele Neamt și Suceava au beneficiat timp de 2 ani de programe specifice în vederea creșterii nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, problematica de gen și accesul la educație

 Asociația GO-AHEAD alături de partenerii de proiect anunță în 28 februarie 2023, finalizarea proiectului EDURIGHTS4GIRLS- Acces egal la educație

Proiectul EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație a urmărit o schimbare de perspectivă în zona educațională, prin programe de dezvoltare personală a fetelor, cu impact pe termen mediu în creșterea stimei de sine și combaterii stereotipurilor de gen, a numărului celor care finalizează școală, iar pe termen lung în ameliorarea acestor probleme la nivelul societății din România.

Scopul proiectului a fost creșterea capacității nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/ dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care au beneficiat cel puțin 480 de eleve și 210 cadre didactice din 15 unități de învățământ din județele Neamț și Suceava, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane – elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate.

Proiectul a fost derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare  cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.Proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 248.853,72 Euro și a fost implementat pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 01.03.2021 – 28.02.2023.

Proiectul și-a atins scopul obținând următoarele rezultate:

  • A oferit acces la servicii de specialitate (dezvoltare personală, consiliere, terapie) pentru minim 480 fete (15-19 ani) din 15 școli profesionale/licee tehnologice (în mod egal, județele Neamț și Suceava), selectate în ordinea descrescătoare a situațiilor de vulnerabilitate la care au fost expuse, intersecțional (sărăcie, risc ridicat de absenteism, abandon școlar);
  • A oferit acces la servicii de specialitate (dezvoltare personală, terapie) pentru minim 210 profesori din cele 15 școli profesionale/licee tehnologice, cu prioritate diriginți, în vederea creșterii gradului de conștientizare cu privire la diferențele de gen în educație, învățându-i cum să identifice și să gestioneze situațiile de discriminare de gen și aplicând ulterior la clasele lor metodele învățate;
  • Mesajul proiectului a ajuns la peste 2000 elevi, profesori, părinți, directori, comunitate locală, din care: minim 220 băieți și minim 50 părinți, din cele 15 unități/comunități asociate sensibilizați cu privire la problematica de gen, accesul la educație al fetelor prin sesiunile de conștienrizare susțiunte de voluntarii proiectului în unitățile/comunitățile asociate;
  • Sociologii și asistenții sociologi din cadrul proiectulului au realizat un Studiu privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de gen, problematica discriminării pe bază de gen în Suceava și Neamț. Studiul reprezintă, alături de dezbaterile avute cu profesioniști în educație un punct de plecare pentru rapoartele de monitorizare, advocacy și implementare politicilor și legislației privind egalitatea de gen și planuri de acțiune, conforme nevoilor fiecărui județ implicat dezbătute în cadrul celor 4 mese rotunde organizate cu cadre didactice, experți în educație și membri ai administarției locale;
  • Organizarea cu succes a 2 evenimente de conștientizare, cu peste 100 participanți (unul în Suceava și unul în Neamț), evenimente ce au avut ca scop creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de Egalitate de gen și violență bazată pe gen;
  • Realizarea campaniei de strângere de fonduri #CurajulNUareGEN, campanie realizată de Asociația GO-AHEAD. Campania are ca obiectiv sprijinirea celor 480 de eleve în vederea continuării studiilor cu ajutorul programelor de dezvoltare personală și consiliere dezvoltate de către Asociația GO-AHEAD. În urma campaniei de strângere de fonduri din donații directe am obținut suma de 1486 lei și 33 de formulare 230 completate

”Proiectul EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație reprezintă primul pas spre îndeplinirea scopului măreț asumat de către Asociația GO-AHEAD ca până în anul 2030 să ajungă în fiecare liceu tehnologic din România cu programe de dezvoltare personală pentru elevi.Timp de 2 ani am spijinit parcursul educațional al elevilor și cadrelor didactice prin activități de dezvoltare personală și conștientizare cu accent pus pe egalitatea de gen, nediscriminare, violență de gen și stereotipuri.Rezultatele nu au întârziat să apară, elevele sunt mândre de realizările lor, poveștile lor pot fi citite pe https://go-ahead.ro/ro/povesti.Pentru mine această perioadă a însemnat o provocare pe care am îmbrățișat-o din prima clipă cu multă bucurie și emoție, și de care îmi va fi greu să mă despart.Rămân alături de ințiativele educaționale ale Asociației GO-AHEAD, militând pentru egalitate de șanse și dreptul la educație.Ne continuăm misiunea și avem nevoie de sprijinul tău. Tu ai curajul să donezi? https://go-ahead.ro/doneazaDana Jigman, Manager de proiect, Asociația GO-AHEAD

”Proiectul EDURIGHTS4GIRLS este pentru noi fundația unei construcții mărețe pe care urmează să o înălțăm cu și pentru tinerii din liceele tehnologice și, în același timp, un punct de cotitură pentru că datorită activităților de dezvoltare organizațională din cadrul proiectului am desfășurat primele campanii de strângere de fonduri și am adus alături de cauza noastră companii, ambasadori, donatori și voluntari.Credem în curajul tinerilor de a-și îndeplini visurile!Ei ne-au învățat și pe noi să ieșim din zona de confort, să ne uităm cu alți ochi la realitatea lor și chiar să facem ceva pentru ei, indiferent de cât de complicat,  dificil sau inconfortabil ne-am simți adesea.Cred cu tărie că doar dezvoltarea personală si a abilităților socio-emoționale, consilierea și orientarea pot aduce o schimbare vizibilă și pe termen lung în viața tinerilor, pentru ca ei să nu se mai simtă triști, furioși și rușinați, obosiți și stresați.” Adeline Duca, Director de Fundraising, Asociația GO-AHEAD

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociația GO-AHEAD

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO-AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.  Promovăm activ educația de calitate punând accent pe importanța dezvoltării abilităților socio-emoționale și pe integrarea tehnologiei în procesul educațional formal și non-formal prin activități de formare dedicate adulților, profesorilor și viitorilor consilieri, respectiv prin activități de consiliere și dezvoltarea de competențe socio-emoționale dedicate copiilor

Comunicat -de-presă-EDURIGHTS4GIRLS-27.02.2023

Date de contact:

Asociația GO-AHEAD – www.go-ahead.ro | Jigman Dana, Manager de proiect +40 726 226 064 | edurights4girls@go-ahead.ro