Donează Acum
Skip to main content

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de organizare evenimente, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” – Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411. Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 22.02.2023, ora 16:00.

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

Invitația de participare și documentația aferentă sunt disponibile în documentul de mai jos.

151411_Invitatie participare evenimente_0

Share