Donează Acum
Skip to main content

ASOCIAȚIA GO-AHEAD intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Anexa 2, servicii de organizare schimburi de bune practici (vizită de studiu).

1. Autoritatea Contractantă: ASOCIAȚIA GO-AHEAD cu sediul în str. Stefan cel Mare nr. 46, Tunari, jud Ilfov, România, email: office@go-ahead.ro
2. Obiectul contractului: Servicii de organizare schimburi de bune practici (vizită de studiu) în orașul Oslo, Norvegia în cadrul activității A6.5 – Desfășurarea de schimburi de bune practici – Norvegia din cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, finanțat prin  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
3. Procedura achizitiei – Procedura internă proprie.
Serviciile sunt incluse în Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.
4. Valoare estimată a achiziției: 44.023,53 lei (fără TVA)
5. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
7. Durata prestării serviciilor: 30 de zile

Mai multe detalii se găsesc în documentele anexate.

2023-03-09 Anunt deplasare Norvegia_0

Share