Primul Eveniment de Conștientizare din cadrul proiectului Edurights4girls – Acces egal la educație a avut loc în data de 17 octombrie 2022 și s-a desfășurat la Central Plaza Hotel, Sala Milenium din Piatra Neamț și a avut drept scop creșterea nivelului de conștientizare al societății civile (elevi, cadre didactice, părinți, instituții publice și organizații non-guvernamentale locale) prin abordarea stereotipurilor și susținerea/consolidarea/extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de egalitatea de gen și violența bazată pe gen, susținerea accesului/dreptului la educație.