Skip to main content

Erasmus

SMART LESSON – O nouă abordare și instrumente inovatoare pentru ca profesorii să predea învățarea cu smartphone-uri

Lider

ARETES SOCIETA COOPERATIVA, Italia

Erasmus, Smart Lesson, educație, aplicație

Erasmus 

Erasmus 

Erasmus 

Erasmus 

Erasmus 

Erasmus 

Dezbaterea privind eficacitatea smartphone-ului ca instrument de predare/învățare este încă foarte controversată. În multe țări (de exemplu ES, RO) nu există o legislație națională privind utilizarea smartphone-urilor în sala de clasă, dar reguli de aplicare sunt lăsate la autonomia regiunilor individuale sau a școlilor individuale; în GRECIA utilizarea smartphone-urilor în clasa este interzisă de o lege națională din 2018. În general, totuși, chiar și în țările în care legislația ar părea mai restrictivă, utilizarea smartphone-urilor este permisă în scopuri educaționale. Smartphone-ul este cel mai digital dispozitiv utilizat de elevi în scopuri de învățare; această utilizare variază de la 30%, în școlile gimnaziale, până la 53% în școlile secundare superioare (Comisia UE, 2nd Survey of Schools: ICT in Education, martie 2019).

Cu toate acestea, studiile existente privind utilizarea smartphone-urilor în sala de clasă arată că majoritatea profesorilor integrează pur și simplu smartphone în lecția tradițională fără a schimba abordarea metodologică generală.

Dintr-o analiză efectuată de Centrul Ferrari asupra a 500 de profesori de liceu din Italia, Spania, România, Letonia și Belgia, a reieșit că tehnologia cea mai folosită de profesori pentru activitățile didactice este computerul (peste 95%), urmat de videoproiectorul (87%) și după de smartphone (78%). Smartphone-ul este folosit în principal pentru a efectua căutări pe internet (70,7%), pentru comunica (61,4%), pentru a utiliza aplicații specifice (59,2%).

Un sondaj realizat de Skuola.net, pe 12 mii de studenți între 10 și 20 de ani, confirmă aceste date. 58% din eșantion utilizează smartphone-uri în clasă; în ultimii doi ani de liceu, 9 din 10 elevi îl folosesc cu cel puțin un profesor, dar îl folosesc pentru a aprofunda lecții (51%), pentru a lua notițe și pentru a organiza munca (20%), pentru a folosi aplicații pentru exerciții (19%).

Utilizarea încă limitată a smartphone-urilor este legată în principal de unele dificultăți întâmpinate de profesori (detectate în experiențele pilot BYOD, de către parteneri în proiectele lor cu școli și prin sondaje internaționale):

– Rezistența culturală, și din cauza pierderii controlului implicit în activitățile de învățare a elevului atunci când acestea se desfășoară în afara sălii de clasă;

– Nivel scăzut de competență digitală: profesorii au o competență digitală mai mare pe teme de comunicare, colaborare, informare și alfabetizare de date; în ceea ce privește crearea de conținut digital, se simt mai încrezători în activitățile pe care le desfășoară de bază și mai puțin încrezători în sarcini mai complexe („2nd Survey of Schools”);

– Lipsa de cunoaștere a potențialului smartphone-ului ca instrument de învățare: cursuri introductive privind utilizarea Internetul și aplicațiile generale sunt mai frecvente în rândul profesorilor decât cursurile avansate („2nd Survey of schools”).

SMART LESSON intenționează să depășească această rezistență prin sprijinirea profesorilor cu metodologii și instrumente adecvate.

Pentru a depăși această dificultate, proiectul SMART LESSON se adresează în primul rând profesorilor, în special celor din licee, cu scopul de a:

1) Furniza o metodologie pentru proiectarea traseelor de învățare bazate pe utilizarea smartphone-urilor;

2) Oferi îndrumări și indicații despre cum se utilizează cel mai bine smartphone-ul în gestionarea sălii de clasă și a relațiilor cu elevii și familiile;

3) Sprijini profesorii în evaluarea elevilor în procesele de învățare, identificând componentele cheie.

Pentru a aborda aceste provocări, proiectul va crea două instrumente:

1) KIT SMART LESSON: un instrument care conține metodologia de proiectare a noilor scenarii de învățare, inclusiv un ghid motivat al instrumentelor care pot fi utilizate în lecții prin intermediul smartphone-ului;

2) SMART EVALUATION METER: un instrument de evaluare a elevilor, însoțit de linii directoare care clarifică procesul și abilitățile/deprinderile care urmează să fie evaluate în predarea digitală.

Data de începere: 01.10.2022

Data de finalizare: 31.03.2025

Durata de implementare: 30

Buget: 400.000 Euro