Donează Acum
Skip to main content

Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod SIPOCA: 1041
Cod MySMIS2014+: 151412
BENEFICIAR: Asociația GO-AHEAD

proiect, digital, cetățenie

Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă 

Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă 

Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă 

Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă 

Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă 

Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă 

TITLU PROIECT: Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod SIPOCA: 1041
Cod MySMIS2014+: 151412

BENEFICIAR: Asociația GO-AHEAD

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general

Creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor județului Prahova.
Obiective specifice
OS1: Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova.

OS2: Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel putin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor non-guvernamentale active din județul Prahova, care vor adera la parteneriatul propus, pentru a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor județului.

Grupul țintă (GT)

– 30 reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ONG-urilor active din județul Prahova (dintre care 10 ai Solicitantului)
– 10 persoane din cadrul Consiliului Județean Prahova (atât personal de conducere, cât și de execuție)
– 70 de persoane, cetățeni ai județului Prahova, profesori și funcționari publici (personal din AJOFM Prahova, DGASPC Prahova, din alte instituții publice care au interacțiune cu publicul)
– Cetățenii județului Prahova, cu vârsta peste 18 ani

Rezultate așteptate

-Analiza de evaluare a strategiilor la nivelul județului Prahova și a instrumentelor digitale disponibile pentru cetățeni
•    Raport de activitate care cuprinde inclusiv metodologie de analiză și documentarea privind strategiile de la nivel județean cu impact în zona digitalizării, proiectele finalizate și existente cu rezultate în crearea de servicii digitale și instrumentele digitale disponibile pentru cetățeni, recomandări și concluzii
•    minim 3 fișe de evaluare a serviciilor electronice de la nivelul județului
•    2000 de chestionare aplicate la nivelul cetățenilor din județul Prahova
•    Minim 1 întâlnire de analiză și discuții la sediul Consiliului Județean Prahova – minuta de ședință

Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din județul Prahova – https://cjph.infodigital.ro/
-Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor pe teme de cetățenie activă și digitală; Podcast-urile pot fi vizionate aici: https://bit.ly/3XeFnT7

• 1 pachet materiale de informare destinate cetățenilor pe teme de cetățenie activă și digitală
• 100 participanți (reprezentanți ONG-uri, funcționari publici, cadre didactice) la webinare online pe teme de cetățenie activă și digitală

-Consultare cu cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate pe marginea obiectivelor și activităților proiectului

 • 3 sesiuni de consultare cu 20 de participanți fiecare, de tip masă rotundă
 • 1 document cu recomandări

-Campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova

 • 1 strategie de desfășurare a activității
 • 1 campanie de conștientizare online si offline
 • 5 articole
 • 5 comunicate de presă
 • 50 postere
 • 20000 flyere
 • 5 afișaje
 • 6 luni publicitate plătită Facebook Ads/Google Ads

-Parteneriate cu ONG-uri care activează la nivelul județului Prahova în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale

 • 10 parteneriate cu ONG-uri care activeaza la nivelul județului Prahova în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale

-Programe de formare pentru dezvoltare abilități specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local

 • 10 participanți la un curs de Facilitare și dezvoltare comunitară
 • 10 participanți la un curs de Comunicare și promovare
 • 10 participanși la un curs de Folosirea DigComp – Frameworkului European pentru Competențe Digitale în dezvoltarea de cursuri și teste
 • 27 persoane certificate

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei.
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei

Obiectiv general

Creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor județului Prahova.

Obiective specifice

OS1: Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova.

OS2: Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel putin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor non-guvernamentale active din județul Prahova, care vor adera la parteneriatul propus, pentru a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor județului.

 • 30 reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ONG-urilor active din județul Prahova (dintre care 10 ai Solicitantului)
 • 10 persoane din cadrul Consiliului Județean Prahova (atât personal de conducere, cât și de execuție)
 • 70 de persoane, cetățeni ai județului Prahova, profesori și funcționari publici (personal din AJOFM Prahova, DGASPC Prahova, din alte instituții publice care au interacțiune cu publicul)
 • Cetățenii județului Prahova, cu vârsta peste 18 ani

Evenimente

Conferința finală

Cursuri

Mese rotunde

Webinare

Apariții media

Share