Donează Acum
Skip to main content

#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Cod MySMIS: 133240

Partener 1 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc
Partener 2 – Asociația GO-AHEAD

DURATA PROIECTULUI: 30 de luni
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 4,775,441.58 LEI
VALOARE TOTALĂ NERAMBURSABILĂ: 4,680,345.75 LEI

#FAPTE – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

#FAPTE – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

#FAPTE – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

#FAPTE – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

#FAPTE – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

#FAPTE – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Primăria Sectorului 5

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la învățământul antepreșcolar cu 61 de copii din Sectorul 5, (dintre care min 31% vor fi copii aparținând minorității roma și minim 4 cu CES/dizabilități) prin dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară ca urmare a extinderii Grădiniței Dumitru Moțoc, organizării de activități de orientare, consiliere si conștientizare a părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copiii, asigurarea resurselor umane calificate și încurajarea modurilor creative de predare-evaluare.

OS1. Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, înființarea de grupe de educație antepreșcolară prin extinderea Grădiniței “Dumitru Moțoc” din Sectorul 5 București și înscrierea a 61 de copii cu vârste cuprinse între 0-2 ani, din care 31% roma, în grupele nou înființate.
OS2. Participarea a minim 61 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, din Sectorul 5 al Municipiului București, la activități care vizează îmbunătățirea competențelor parentale, prin workshop-uri și sesiuni de informare și consiliere.
OS3. Îmbunătățirea competențelor a minim 30 de persoane din categoria personalului didactic pe tematicile: Educator specializat, Educator puericultor, Evaluarea și Dezvoltarea Personală a Copiilor și Elevilor și Școala incluzivă – Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-învățare.

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI este alcătuit din 152 persoane, care vor fi selectate, astfel:

  • 61 Copii de vârstă antepreșcolară (0-2 ani) din Sectorul 5, din care minim 31% de copii aparținând minorității roma
  • 61 Părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinții plecați la munca în străinătate, ai copiilor selectați, care vor participa la workshop-uri de educație parentală, ședințe de informare si consiliere.
  • 30 persoane din Categoria personal didactic/personal de sprijin: personal al Grădiniței Dumitru Moțoc, personal nou angajat pentru funcționarea grupelor de antepreșcolar, dar și personal din alte unități de educație timpurie din S5, care participă la workshop-uri, cursuri de formare profesională acreditate pentru îmbunătățirea nivelului de competențe și certificarea acestora (1 curs educator specializat ANC – 15 cadre didactice, 1 curs educator puericultor, acreditat ANC – 15 cadre didactice; la cursurile Evaluarea și Dezvoltarea Personală a Copiilor și Elevilor și Școala incluzivă – Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-învățare, acreditate MEN – cate 15 persoane la fiecare curs).

Articole si comunicate

Share