Donează Acum
Skip to main content

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație

Cod SMIS: 134153
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BENEFICIAR: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEȚULUI MEHEDINŢI

PARTENERI:
Partener 1 – INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
Partener 2 – CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „AURORA” REŞIŢA
Partener 3 – ASOCIAȚIA GO-AHEAD

logo, proiect, comeptențe, șanse egale

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație 

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație 

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație 

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație 

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație 

Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație 

Cod SMIS: 134153
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BENEFICIAR: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEȚULUI MEHEDINŢI

PARTENERI:
Partener 1 – INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
Partener 2 – CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „AURORA” REŞIŢA
Partener 3 – ASOCIAȚIA GO-AHEAD

OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 (dintre care 211 persoane de etnie roma și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunatățirea competențelor pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș Severin.

Activitățile axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru copii/tineri/adulți care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, propuse în cadrul proiectului urmăresc:

 • activități de sprijin financiar pentru 600 de copii/tineri/adulti, pentru stimularea participării în cadrul programelor A doua șansă;
 • activităti de consiliere și orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate de intervenție pentru 600 de copii/tineri/adulți;
 • activități de furnizare a programelor A doua șansă învățământ primar și secundar, pentru 600 de copii/tineri/adulți;
 • activități pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 3, pentru 80 persoane, copii/tineri/adulți.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 9.517.020,13 lei
VALOAREA COFINANȚĂRII ASIGURATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ: 8.089.467,29 lei
VALOAREA FINANTĂRII NAȚIONALE (BUGETUL NAȚIONAL): 398.461,88 lei

VALOAREA AFERENTĂ P3 – ASOCIAȚIA GO-AHEAD: 2.076.867,52 lei

DATA ÎNCEPERII PROIECTULUI: 14 DECEMBRIE 2020
DATA FINALIZĂRII PROIECTULUI: 13 DECEMBRIE 2023

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 (dintre care 211 persoane de etnie roma și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunatățirea competențelor pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș Severin.

Activitățile axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru copii/tineri/adulți care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, propuse în cadrul proiectului urmăresc:

 • activități de sprijin financiar pentru 600 de copii/tineri/adulti, pentru stimularea participării în cadrul programelor A doua șansă;
 • activităti de consiliere și orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate de intervenție pentru 600 de copii/tineri/adulți;
 • activități de furnizare a programelor A doua șansă învățământ primar și secundar, pentru 600 de copii/tineri/adulți;
 • activități pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 3, pentru 80 persoane, copii/tineri/adulți.

În cadrul proiectului sunt propuse și activități de formare care vin în sprijinul activităților principale destinate copiilor/tinerilor/adulților, și anume activități de formare profesională personalizată destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, personalului de sprijin și auxiliar din școli, echipei manageriale de la nivelul școlilor, care urmăresc:

 • formarea profesională a 453 persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar și personal de sprijin și auxiliar din școli, în domeniul dezvoltării personale a elevilor, care contribuie la realizarea unui învățământ centrat pe elev, profesorii putând să adapteze metodele de lucru la nevoile copiilor;
 • formarea profesională a 397 persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul consiliere vocațională, consiliere/orientare școlară și profesională a elevilor;
 • formarea profesională a 67 persoane, din echipele manageriale de la nivelul școlilor, în domeniul leadership, creșterea calității managementului educațional din învățământul preuniversitar prin dezvoltarea și formarea competențelor în managementul educațional.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea incluziunii sociale a persoanelor din categoriile defavorizate, sporirea numărului de persoane care finalizează învățământul obligatoriu, diversificarea serviciilor funcționale de a doua șansă la nivelul județelor Mehedinți și Caraș Severin și specializarea personalului didactic, de sprijin și auxiliar care lucrează cu populații eterogene de cursanți expuși consecințelor părăsirii timpurii a școlii.
Indirect efectele pozitive ale proiectului se vor resimți la nivelul județului și regiunii prin creșterea numărului de persoane calificate care pot fi angajate și implicit scăderea numărului de șomeri și creșterea calității vieții.
Beneficiile proiectului vor fi cunoscute și multiplicate și în afara județului, prin intermediul comunităților, evenimentelor dedicate, altor programe de formare desfășurate în afara proiectului la care acestea vor fi popularizate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului
OS1:     Selecția a 600 de copii/tineri/adulti care au abandonat școala și a 520 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, ai personalului de sprijin și auxiliar din școli și ai echipelor manageriale din județele Mehedinți și Caraș Severin, în vederea participării la activitățile proiectului.
OS2:     Reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a 600 de copii, tineri și adulți din județele Mehedinți și Caraș Severin prin dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate pentru aceștia ce vor consta în programe de tip A doua șansă, programe de formare profesională, activități de consiliere și orientare, planuri personalizate de intervenție, promovarea beneficiilor aduse de completarea studiilor, măsuri de sprijin financiar.
OS3:     Dezvoltarea competențelor profesionale a 520 persoane, din județele Caraș Severin și Mehedinți, personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și auxiliar din școli, echipe manageriale la nivelul școlilor, prin participarea la 3 programe de formare profesională personalizate acreditate.

Share