Donează Acum
Skip to main content

GO AHEAD WITH YOUR BEST PLAN

Perioadă: Octombrie 2022 – Decembrie 2023

Acoperire: județul Dâmbovița, localitățile: Nucet, Moreni, Băleni, Fieni, Găești, Voinești, Târgoviște

Finanțator: ADOBE România

Buget: 10.000 – 50.000 euro

GO AHEAD WITH YOUR BEST PLAN 

GO AHEAD WITH YOUR BEST PLAN 

GO AHEAD WITH YOUR BEST PLAN 

GO AHEAD WITH YOUR BEST PLAN 

GO AHEAD WITH YOUR BEST PLAN 

GO AHEAD WITH YOUR BEST PLAN 

România se află pe primul loc în UE ca număr de nașteri în rândul adolescentelor. Fetele aflate în situații vulnerabile vor beneficia de activitățile propuse pentru a combate discriminarea și stereotipurile, care ajung să ducă la abandon școlar, dependență financiară, sarcini premature și agresivitate crescută.

Urmărim o schimbare de perspectivă în domeniul educațional prin programe de dezvoltare personală destinate fetelor. Impactul pe termen mediu: creșterea stimei de sine și lupta împotriva stereotipurilor de gen, precum și a numărului de fete care termină școala; pe termen lung: îmbunătățirea statutului fetelor. 90 de fete aflate în situații vulnerabile vor beneficia de 144 de ore de dezvoltare personală, consiliere și terapie; 90 de cadre didactice vor beneficia de 144 de ore; peste 600 de persoane vor fi expuse la campanii de conștientizare și monitorizare.

Ca o măsură de sustenabilitate, dezvoltarea personală va fi realizată de profesori deja instruiți în cadrul proiectului, cu scopul de a reduce diferențele de gen.

Fetele se confruntă cu descurajarea în ceea ce privește continuarea studiilor și obținerea independenței financiare,nu sunt conștiente de drepturile lor și de stereotipurile la care sunt supuse, nu beneficiază de nicio terapie și consiliere pentru a evita abandonul școlar, absenteismul, sărăcia. Pe de altă parte, cadrele didactice nu au metodele și cunoștințele necesare pentru a le sprijini pe fete.

Profesorii, elevii de sex masculin și părinții au nevoie de informații și îndrumare pentru combaterea discriminării și pentru încurajarea fetelor să lupte pentru dreptul lor la o educație adecvată. În școli, lipsesc procedurile de monitorizare și implementare a politicilor de gen.

Proiectul este necesar pentru că urmărește să schimbe mentalitățile, în ceea ce privește opțiunile de viață ale fetelor aflate în situații de vulnerabilitate, prin dezvoltare personală și astfel să contribuie la ruperea cercului vicios al excluziunii sociale și marginalizării, combaterea discriminării, inclusiv a celor legate de maternitate și de îngrijirea familiei de la o vârstă foarte fragedă. De cele mai multe ori,în zonele rurale sărace, fetele sunt responsabile de îngrijirea celor mici, uneori joacă rolul de adult în familie în detrimentul educației.

Uneori, sunt încurajate de familie să se căsătorească și să aibă copii (standard pentru a se realiza) și să plece de acasă sau fac acest lucru de bunăvoie pentru a scăpa de un mediu familial dezechilibrat, în speranța unei vieți mai bune.

Merită menționat faptul că aceste fete au auzit de atâtea ori acasă sau la școală că nu sunt capabile, așa că renunță să mai încerce să își îndeplinească visele.

De aceea, derulăm programe personalizate de dezvoltare personală în care 90 de eleve își vor descoperi potențialul și pasiunile,pentru a-și construi un viitor mai bun, și de asemenea,vom forma 90 de profesori-specialiști responsabili de o educație incluzivă, prin tehnici și instrumente noi(bazate pe emoții și valori, Artă Afirmativă), cu impact semnificativ asupra vieții tinerilor.

Obiectiv 1: Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat, continuarea studiilor și găsirea unui loc de muncă, reducerea numărului de absențe și creșterea nivelului de implicare, a stimei de sine și a motivației pentru 90 de fete, crearea unui mediu educațional atractiv pentru ele, dezvoltarea lor multilaterală, interdisciplinară și sprijinirea lor în dobândirea competențelor necesare conform unui plan de dezvoltare personală clar pentru a-și construi un viitor mai bun pe termen lung (GO-AHEAD va pune la dispoziție pentru proiect un instrument online pentru crearea și monitorizarea planului de dezvoltare personală).

Obiectivul 2: Creșterea nivelului de informare, conștientizare, educație specifică privind combaterea discriminării de gen a peste 780 de persoane din județul Dâmbovița (90 de elevi, 90 de profesori, campanii pentru cel puțin 600 de persoane – părinți, profesori, elevi, studenți, membri ai comunității).

Pentru tineri, terapeutul va deveni o persoană de atașament funcțional cu care vor stabili un echilibru psiho-emoțional și își vor accesa emoțiile, vor învăța să nu mai abuzeze și să își pună limite în relația cu ceilalți, să se valorizeze, să găsească energie pentru a depăși problemele de acasă, să își poată construi un viitor, să se considere capabili să își atingă obiectivele personale.

Valoare adăugată:

 • activitățile de dezvoltare personală vor fi susținute de un terapeut.
 • dezvoltarea personală va implica atât elevii, cât și profesorii.
 • se vor aplica aceleași reguli și atitudini față de ambele categorii, elevi și profesori.

 

 

 

Am lucrat în 7 licee tehnologice din jud. Dâmbovița (6 finanțate inițial de către Adobe Romania și 1 finantat cu sprijinul angajatilor acestora) cu 105 elevi și 105 profesori (câte 15 din fiecare categorie/liceu): – Liceul Tehnologic Nucet – Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu” Găești – Liceul Tehnologic Voinești – Liceul ”Aurel Rainu” Fieni – Liceul Tehnologic ”Udrea Băleanu” Băleni – Liceul Tehnologic Petrol Moreni – Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Târgoviște.

(1) Activități de dezvoltare personală desfășurate cu grupuri de max. 15 studenți, pe o perioadă de 6 luni, 2 sesiuni pe lună de maximum 2 ore fiecare, activități gestionate și monitorizate cu ajutorul unui instrument de dezvoltare personală online.

(2) Ateliere de lucru cu grupuri de max. 15 cadre didactice, pentru o perioadă de 6 luni, 2 sesiuni pe lună de maximum 2 ore fiecare.

(3) Campanii de conștientizare online și la fața locului pentru membrii comunității.

 • Cine sunt eu – eu student/eu profesor
 • Eu în relația cu ceilalți – relațiile cu profesorii și colegii (fete și băieți / relațiile cu elevii (fete și băieți) și colegii
 • Valorile mele. Dreptul la educație, independența financiară și cariera elevilor
 • Definirea emoțiilor. Definiția comportamentului. Cercul de emoții al lui Pluchik
 • Emoții negative și comportamente negative – Frica, Mânia, Rușinea, Vinovăția. Cum ne influențează acestea, succesul școlar / succesul profesional
 • Emoții pozitive și comportamente pozitive – cum ne putem ajuta să ne îmbunătățim viața – bucurie, entuziasm, împlinire, pace, reconciliere
 • Cum să gândim asertiv. Cum să ne comportăm asertiv.
 • Să învățăm să spunem „Nu” într-o manieră asertivă; situații de violență de gen
 • Situații de viață care necesită asertivitate. Gestionarea discriminării de gen
 • Aș vrea să fiu ascultată / Diferențe de gen în educație.
 • Identitatea de sine și adolescența / Identitatea mea ca profesor. Stereotipurile de gen în educație
 • Aveți încredere în mine, în prietenii mei, în familia mea, în profesori

DESPRE NOI

 • Primul Hackathon educațional din România sub patronajul Uniunii Europene;
 • Peste 3700 de cadre didactice instruite;
 • 7 programe de formare acreditate în domenii de interes precum: TIC, Dezvoltare personală, SEN, Consiliere vocațională, Bullying;
 • peste 100 de locații la nivel național;
 • peste 150 de formatori;
 • coaching pentru 300 de studenți din primul an de licență;
 • peste 1200 de participanți la 20 de ateliere dedicate profesorilor și părinților;
 • 1 Portal de dezvoltare personală, https://www.personal-development.org/
 • 1 Studiu / Analiza inițială pentru studiul de impact: „Abandonul școlar, provocări și probleme – în județele Prahova și Neamț
 • 54 de pachete cu materiale de educație non-formală Cetățenie activă și educație antreprenorială
 • 1 studiu privind situația actuală privind drepturile și egalitatea de gen, problematica discriminării de gen
 • 12 materiale didactice inovative pentru stimularea interesului pentru învățare
 • 105 elevi și 105 profesori care au finalizat programul
 • 1000 de beneficiari indirecti
 • stima de sine a crescut cu 8.14%/. În cazul elevilor cu 15.39%, iar în cazul cadrelor didactice cu 2.6%. 89.36% dintre profesori aveau deja o stimă ridicată. Cât despre elevi, doar 47.92% aveau o stimă de sine ridicată
 • 98% din participanți au obținut un scor mai mare la testul privind inteligența emoțională. Creșterea în cazul elevilor este de 10.45%, iar în cazul profesorilor de 3.92%. 91.49% dintre profesori aveau deja o inteligență emoțională ridicată sau foarte ridicată. Cât despre elevi, doar 42.55% aveau o inteligență emoțională ridicată sau foarte ridicată
 • Am reușit să creștem empatia între elevi cu 9%, respectiv 5% în 2 licee, în celelalte a rămas relativ constantă. 61.7% dintre elevi aveau un grad de empatie mediu sau ridicat, am ajuns la 72.34%
 • Pentru 27.66% dintre participanți motivația este acum Intrinsecă, în loc de Extrinsecă. În cazul elevilor schimbarea este de 40.43% În cazul cadrelor didactice schimbarea este de 14.89%
 • Față de T0, anxietatea a scăzut cu 18.69%. În cazul elevilor cu 16.97%, iar în cazul cadrelor didactice cu 22.08%
 • Dacă ne uităm la valori ambiția a trecut în fața familiei, după cele 6 luni

REZULTATE NEINTENȚIONATE

 • Daniel Barbu, Director of Security @ Adobe a devenit membru în bordul nostru consultativ; – angajații Adobe au ales să fie speakeri în 3 evenimente organizate de asociație; – în toamna anului trecut am filmat cu fetele de la Liceul Tehnologic Nucet, pentru https://go-ahead.ro/ce-ai-facu t-la-scoala-film-manifest/
 • Resurse umane:
  • Adeline Duca – Vicepreședinte/Coordonator proiect
  • Ariadna Georgescu, Denis Georgescu – Psihologi
  • Delian Mocanu – Expert comunicare
  • Corina Andrei – Sociolog

Vom efectua o analiză inițială și una finală. În acest sens, se vor aplica chestionare și se vor realiza interviuri,se vor colecta povești de succes și lecții învățate. Le vom disemina la nivelul comunității,dar și la nivel național prin publicarea lor pe rețelele de socializare și prin organizarea de întâlniri online la care vor participa elevi și profesori din alte școli.

Totodată, prin intermediul instrumentului online de dezvoltare personală,va fi urmărit gradul de îndeplinire a obiectivelor personale și educaționale stabilite pentru fiecare fată. La finalul activităților,fiecare fată va avea un raport cu planul de dezvoltare personală și recomandările psihologului.

De asemenea,vom urmări gradul de implicare al participanților în timpul activităților de dezvoltare personală. Prin identificarea punctelor slabe și a punctelor forte ale fiecărei fete, se va urmări evidențierea punctelor tari și îmbunătățirea celor slabe. În acest sens, se vor aplica teste psihologice.

Share