În cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, Asociația GO-AHEAD a organizat 3 sesiuni de consultare de tip masă rotundă în perioada martie-aprilie 2023. La sesiunile de consultare au participat reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, studenți și alți parteneri sociali. Evenimentele au avut ca obiectiv promovarea de inițiative de încurajare a responsabilității civice, de implicare a partenerilor sociali/ONG-urilor/ autorităților relevante și cetățenilor din Sectorul 4 în viața publică și de participare la procesele decizionale pentru o dezvoltare durabilă a sectorului.

Sesiunile de consultare s-au desfășurat în București, iar pe parcursul evenimentelor au fost relatate acțiunile realizate în proiect, precum și rezultatele ,,Analizei de evaluare a instrumentelor digitale puse la dispoziția cetățenilor de Primăria Sectorului 4’’. A fost prezentată ,,Harta facilităților digitale din Sectorul 4’’, elaborată în cadrul proiectului și au luat cuvântul reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD – membri ai echipei de implementare a proiectului, cât și reprezentanți ai Primăriei Sectorului 4.

 

DESCRIERE MASĂ ROTUNDĂ – 23 MARTIE 2023

23 Martie 2023

Primul eveniment de tip masă rotundă din cadrul proiectului s-a desfășurat în data de 23 Martie 2023, în București. Pe parcursul evenimentului au fost prezentate acțiunile și rezultatele din cadrul proiectului și am dezbătut cu participanții subiecte interesante referitoare la ceea ce înseamnă cetățenia activă și stimularea tranziției către o mobilitate digitală.

11 aprilie 2023

A doua sesiune de consultare de tip masă rotundă a avut loc în data de 11 Aprilie 2023, unde pe lângă prezentarea acțiunilor și rezultatelor din cadrul proiectului am dezbătut cu participanții subiecte referitoare la cetățenia digitală în raport cu nevoia susținerii și promovării dezvoltării locale prin materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală.

24 Aprilie 2023

Ultima sesiune de consultare de tip masă rotundă a avut loc în data de 24 Aprilie 2023, iar discuțiile care s-au desfășurat la finalul evenimentului s-au axat pe nevoia dezvoltării competențelor digitale în raport cu conceptul de cetățenie digitală.