Skip to main content

ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație
Cod: PN2022, Contract finantare 6/11.11.2020/N finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
Apel: „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”
Promotor de Proiect: Inspectoratul Școlar Județean Prahova
Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Partener 2: Asociația GO-AHEAD
Partener 3: Art for Change Foundation, Norvegia

Zest4edu – O nouă perspectivă în educație 

Zest4edu – O nouă perspectivă în educație 

Zest4edu – O nouă perspectivă în educație 

Zest4edu – O nouă perspectivă în educație 

Zest4edu – O nouă perspectivă în educație 

Zest4edu – O nouă perspectivă în educație 

Proiectul Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație se adresează unui număr de 1150 de persoane din 19 unități de învățământ din județele Prahova și Neamț și vizează creșterea ratei de tranziție în învățământul secundar superior (ISCED 3) cu 1% anual pt scolile sprijinite, îmbunatățirea participării școlare a minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10%. Prin furnizarea de activități de dezvoltare personală, de educație non-formală și de socializare, elevii isi vor completa cele 3 abilități fundamentale asimilate în mod traditional (literare, numerice, științifice) cu toate celelalte 13 abilități fundamentale, competențe și trăsături de caracter necesare secolului 21. De asemenea, prin 3 programe de formare și workshop-uri Affirmative Art, cadrele didactice vor dobândi competențe în vederea îmbunătățirii comunicării cu elevii, relației cu părinții, diminuării situațiilor conflictuale dintre elevi, lucrului cu elevii cu CES, susținerii unui interes crescut al elevilor la ore. În plus, se va amenaja în fiecare din cele 19 școli câte un spațiu pentru desfășurarea activităților de dezvoltare personală și câte un spațiu de tip cabinet pentru consiliere individuala la care vor avea acces elevii și cadrele didactice din GT.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, parinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a Romaniei.

OS1: Combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul educational prin imbunatatirea participarii scolare a minim 40% din elevii din grupul tinta principal cu 10% si cresterea ratei de tranzitie in invatamantul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situatia initiala colectata la inceputul proiectului, in 19 scoli din judetele Neamt si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotari, activitati si suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activitati pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educatie parentala cu 200 de parinti desfasurate pe o durata de 2 ani scolari.

OS2: Cresterea numarului de cadre didactice/personal din educatie din scolile tinta instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 in ceea ce priveste lucrul cu elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtatoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative in procesul de predare-invatare a copiilor cu CES), workshopurilor de tip “Affirmative Art” si activitatilor de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani scolari. OS3: Extinderea vizibilitatii abordarii introduse de Zest4edu si a activitatilor bilaterale romano-norvegiene, de la nivelul judetelor PH si NT cel putin la nivelul regiunilor Sud-Muntenia si Nord-Est prin evenimente si schimburi de bune practici (1 conferinta nationala, 6 campanii de informare si constientizare pe teme legate de dezvoltare personala, 19 workshopuri de promovare a conceptului de affirmative art,1 schimb de bune practici cu 160 de participanti din Romania si 2 din Norvegia, 19 entitati care aplica cunostintele dobandite in proiect ) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate in proiect, pana la finalul proiectului.

GRUPURI ȚINTĂ PRINCIPALE
590 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 444.
60 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 46

GRUPURI ȚINTĂ SECUNDARE
200 părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale
200 personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale
100 persoane care vor beneficia de activitățile ce se vor derula în cadrul proiectului, cu scopul promovării incluziunii sociale

https://dezvoltare-personala.org/

Portalul de dezvoltare personală oferă un spațiu de documentare, comunicare și colaborare în ceea ce privește consilierea școlară și dezvoltarea personală a elevilor, cadrelor didactice și altor actori din mediul educațional. Portalul pune la dispoziția utilizatorilor o bibliotecă cu resurse gratuite în domeniul dezvoltării personale în mediul educațional, vizânt următoarele categorii tematice:
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
COACHING ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CONSILIERE ȘCOLARĂ
BULLYING
EDUCAȚIE FORMALĂ
EDUCAȚIE NONFORMALĂ
STUDII, ANALIZE ȘI STRATEGII

https://zest.go-ahead.ro/

Minimarket este o activitate extracurriculară, incluzivă și inovativă, dedicată școlarilor cu scopul de a proiecta, deschide și gestiona câte un Mini Market în fiecare școală din proiect.
Minimarket este o soluție IT care promovează spiritul antreprenorial, într-un mod diferit, prin intermediul activităților practice. Tinerii au acces la resurse dedicate pentru dezvoltarea unei afaceri online, într-o platformă interactivă.

Soluția ngMinimarket permite aplicarea practică a conceptelor teoretice învățate, provocând elevii să își folosească abilitățile antreprenoriale, pentru a lansa și administra o afacere online.

Număr de copii sau tineri cu cerințe educaționale speciale (CES) care au primit servicii de suport – 60
Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 590
Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% – 260
Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite – creștere de la 79,27% la 80,83%
Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 2
Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 2
Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 160 (certificate)
Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 160 (certificate)
Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 175
Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 25
Nivelul de satisfacție privind parteneriatul – 6
Nivelul de încredere între entitățile din Statul Beneficiar și Statele Donatoare, care cooperează – 6
Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 80%
Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 1
Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar – 160
Număr de participanți la schimburi proveniți din Statele Donatoare – 2

DURATĂ IMPLEMENTARE: 16 nov. 2020 – 15 mai 2023 (30 luni)
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 5,464,478.93 LEI
VALOAREA AFERENTĂ P2 – ASOCIAȚIA GO-AHEAD: 1,533,109.69 LEI

Evenimente

Activități

Conferința finala

Focus Group

Vizita Norvegia

Articole si comunicate