Skip to main content

Societatea civilă, deși un actor relevant în mecanismele de funcționare ale societății în ansamblu, nu se bucură întotdeauna de vizibilitatea și încrederea necesară pentru a putea să pună în aplicare atât multitudinea de servicii oferite, cât și experiența în provocarea schimbărilor pozitive la nivelul mentalităților. În educație, pe de altă parte, este nevoie ca atât la elevi, cât și la cadre didactice și părinți să ajungă informații corecte despre ONG-uri și activitatea lor.

Studiul actual de impact face parte din proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, un proiect nou al Asociației GO-AHEAD care se derulează în perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2024. Studiul cuprinde 2 etape. Prima etapă a studiului o reprezintă această analiză inițială cu privire la percepția pe care o au elevii din liceele tehnologice, cât și cadrele didactice și părinții asupra rolului ONG-urilor, cât și la prezentarea situației vizibilității și popularității Asociației GO-AHEAD. A doua etapă are în vedere impactul activităților din proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! asupra grupului țintă, format din elevii, cadrele didactice și părinții și alți actori relevanți din liceele tehnologice, dar și asupra vizibilității Asociației GO-AHEAD.

CONCLUZII:

  • Lipsa de informare a elevilor, cadrelor didactice, părinților și a altor persoane din sistemul educațional cu priire la rolul, activitățile și valorile ONG-urilor;
  • Implicarea modestă a grupurilor țintă în activități de voluntariat;
  • Un nivel mediu de deschidere din partea celor două categorii de respondenți cu privire la primirea de informații despre rolul, misiunea și activitățile ONG-urilor;
  • Semnalarea unor idei preconcepute peiorative cu privire la activitățile ONG-urilor în cazul categoriilor de respondenți, cum ar fi modul de finanțare al ONG-urilor sau felul cum își desfășoară activitatea, deși la nivel general percepția asupra ONG-urilor este ușor favorabilă;
  • Un nivel ridicat de disponibilitate din partea elevilor pentru implicarea în activități de voluntariat;
  • Un nivel de încredere al categoriilor de respondenți mediu în activitatea ONG-urilor;
  • Disponibilitate scăzută a respondenților de a participa în proiect;
  • Un nivel ridicat de vulnerabilitate a elevilor din liceele tehnologice prin apartenența la medii defavorizate și plasarea lor în situații vulnerabile, inclusiv uneori cu obiceiuri nesănătoase;
  • Nevoia elevilor din liceele tehnologice de a participa la programe de consiliere și dezvoltare personală din perspectiva situațiilor vulnerabile în care se află.

Analiza inițială a percepției grupului țintă asupra rolului ONG-urilor și a profilului Asociației GO-AHEAD

Articole si comunicate