Skip to main content

Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati – materiale de lucru

În contextul Școlii Incluzive, într-un document de politică educațională națională, Strategia Educația 2020, țara îşi propune să creeze un sistem de educație care este accesibil tuturor, care oferă educație de calitate, relevantă pentru societate şi economie. Acest deziderat urmează a fi realizat inclusiv prin promovarea Școlii inclusive şi asigurarea educației incluzive la nivel de sistem educațional conform Obiectivului specific 1.6. al Strategiei. La modul concret, se preconizează creşterea anuală cu cel puțin 10% a accesului copiilor cu CES la învățămîntul general.

Școlile trebuie să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, prin programe de studiu adecvate, aranjamente organizaţionale, strategii de predare, utilizarea resurselor şi parteneriatelor cu comunităţile lor. În fiecare şcoală trebuie să existe servicii de sprijin potrivit necesităţilor speciale ale elevilor.

Incluziunea nu ar trebui să fie privită ca ceva adăugat la o şcoală convenţională. Aceasta trebuie să fie privită ca parte intrinsecă a misiunii, filozofiei, valorilor, practicilor şi activităţii şcolii . Schimbarea filozofiei şi viziunii în ceea ce priveşte cerințele diferite şi speciale ale indivizilor a condus spre schimbări profunde şi în retorica educațională.

Sub presiunea noilor abordări (inclusiv după aprobarea de către OMS a CIF, 2001 [2]), termeni de tipul general, proces prin care se adaptează şcolii, în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată, iar incluziunea presupune ca instituţiile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi să se adapteze continuu necesităţilor copiilor. Privit dintr-o perspectivă evolutivă, conceptul ”Școala Încluzivă” a condiționat transformări profunde în abordarea diferitor aspecte ale fenomenului şi procesului educațional.

Asociația GO-AHEAD vă propune, în documentul PDF de mai jos, o serie de jocuri interactive și instrumente de lucru ce pot fi utilizate în activitățile la care participă elevii/copii cu cerințe educaționale speciale precum:

–    JOCURI PENTRU FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE
–    JOCURI PENTRU ACTIVITĂŢILE DE SOCIALIZARE
–    JOCURI PENTRU ACTIVITĂŢILE DE LUDOTERAPIE
–    JOCURI MUZICALE PENTRU TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
–    JOCURI PENTRU STIMULARE COGNITIVĂ
–    Modalități de intervenție asupra ADHD

Pentru acces la document este necesar să dați click pe PDF-ul de mai jos: Materiale de lucru CES.

Echipa GO-AHEAD
Împreună susținem #educația

MATERIALE DE LUCRU – 3 Decembrie_Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități