Donează Acum
Skip to main content

La ora actuală în educație, ne confruntăm cu o creștere a numărului de copii care întâmpină probleme academice cum ar fi eșecul școlar sau abandonul școlar, cu probleme de comportament (agresivitate, hiperactivitate) sau probleme emoționale (anxietate, depresie).

În acest sens, școala trebuie să își redefinească rolul și intervențiile educaționale. Precizăm faptul că în dezvoltarea și menținerea stării de bine la copil rolul esențial îl au familia și școala. Din păcate însă, cele două instituții sociale generează, adeseori, condiții care subminează încrederea în sine a copiilor și elevilor, le îngrădesc autonomia și independența, le șablonează individualitățile și îi antrenează în diverse competiții neproductive. Focalizarea exagerată a școlii pe latura intelectuală a elevilor și a performanțelor școlare, ignorând nevoile lor emoționale și sociale, sunt situații care conduc la diminuarea stării de bine a elevilor și, în același timp, la creșterea riscului pentru disfuncții fiziologice și psihice sau chiar la stări maladive. O asemenea stare de lucruri impune nevoia și importanța evaluării și dezvoltării personale, desfășurate regulat, ca disciplină și activitate de sprijin în dezvoltarea personalității elevilor.

Cunoștințele și activitățile propuse prin programul de formare „Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” urmăresc să ofere un suport în formarea cadrelor didactice, cu finalitate în planul cunoașterii propriei persoane și a repertoriului de posibile deschideri în plan relațional, relevante în plan social și în perspectiva devenirii individuale.

Pentru a sublinia importanța și necesitatea unei astfel de formări pentru cadrele didactice, echipa Asociației GO-AHEAD a elaborat o analiză a beneficiilor elevilor și cadrelor didactice, care s-a bazat pe completarea unui chestionar de către 210 cadre didactice absolvente ale cursului și intervievarea a 9 dintre formatorii care au ținut cursul până în acest moment.

Rezultatele analizei:

Conform analizei, peste 95% dintre cadrele didactice folosesc metodele studiate la curs pentru a veni în sprijinul dezvoltării personale a elevilor, iar nivelul de satisfacție referitor la programul de formare este foarte ridicat. Pe parcursul anilor în care programul de formare a fost desfășurat s-a format o rețea de cadre didactice mult mai deschise spre dezvoltarea personală a elevilor, mai receptive la nevoile și dorințele acestora. În acest sens, cursul duce la dezvoltarea profesională și mai ales personală a cadrelor didactice și la îmbunătățirea relațiilor acestora cu elevii, cât și cu părinții și colegii, ceea ce susține și standardele mai ridicate ale procesului de predare-învățare la nivelul sistemului de învățământ.

Printre beneficiile principale ale parcurgerii acestui program de formare, respondenții au enumerat cunoștințele despre dezvoltarea personală a elevilor, noile metode pentru predare-învățare, îmbunătățirea relației cu elevii, jocurile propuse.

În ceea ce privește schimbările în atitudinea lor după ce au parcurs programul de formare, respondenții au spus că acordă o mai mare importanță modului în care îi pot ajuta pe copii/elevi să se simtă mai bine în clasă (31,4%), sunt mai atenți la emoțiile elevilor, dar și la nevoile lor, cât și acordă mai multă atenție modului cum își predau orele.

Un impact relevant al cursului este și cel asupra elevilor care sunt mai comunicativi, mai motivați și mai deschiși față de cadrele didactice și învățare.

Aproape toate cadrele didactice participante la acest program de formare (96.2%) consideră că elevii și-au schimbat atitudinea după ce au fost aplicate la clasă de către ei metodele studiate în cadrul programului de formare.

În ceea ce privește tipul de schimbări, 46.7% din cadrele didactice respondente au precizat că elevii sunt mai deschiși spre colaborare, 20% sunt de părere că elevii sunt mai comunicativi, iar alți 20% că sunt mai motivați.

Conform răspunsurilor, se poate observa o îmbunătățirea a comunicării dintre profesor și elev, care duce la apropierea elevului de cadru didactic și sistemul de învățământ în sine. În acest fel printr-o relație mai transparentă, elevul este mai deschis, mai motivat pentru a își îmbunătăți rezultatele școlare și mai activ, actul educațional devenind mai facil și mai frumos pentru el și pentru profesor.

Răspunsurile formatorilor intervievați au relevat că parcurgerea cursului și a informațiilor oferite de acesta au dus la o disponibilitate mai mare din partea cadrelor didactice spre nevoile copiilor și elevilor, cât și la creșterea nivelului de înțelegere că în spatele unor comportamente se ascund unele emoții care vin din familie și se manifesta la școală. De asemenea, și ei au confirmat faptul că toți cursanții au aplicat metodele, exercițiile și jocurile la clasă și au fost mai deschiși să abordeze diferențiat elevii și problemele lor.

Mărturii:

”Cadrele didactice sunt mai deschise pe comunicare, mai conștiente de tipul de comunicare, au încercat să schimbe ceva în relația cu elevii. Este ca și cum s-a luat un val al necunoașterii, iar abordarea lor este diferită.” (Formator, Arad)

”Elevii au devenit mai atenți, mai activi, au reușit să înțeleagă mult mai bine comunicarea între profesor-elev. Informația transmisă sub altă formă, mai ușoară, au înțeles mult mai bine.” (Formator, Satu Mare)

”Principalele beneficii:
1.Capacitatea de a proiecta și aplica activități de evaluare și de dezvoltare personală: jocuri, exerciții de relaxare, povești terapeutice;
2. Capacitatea de a-i angaja pe copii în mod activ și continuu în activitate;
3. Capacitatea de a fi reflectiv cu privire la propria activitate și a efectelor acesteia asupra copiilor.” (Cadru didactic, Prahova)

”Pentru mine a fost important să-mi descopăr greșelile în relația cu elevii și părinții. Conținuturile cursului mi-au upgradat cunoștințele despre nevoile moderne ale copiilor și părinților, m-au reconfigurat ca profesor și mi-au consolidat motivele personale în alegerea acestei vocații.” (Cadru didactic, Suceava)

Schimbările în atitudinea cadrelor didactice după curs:
„Sunt mai atentă și la emoțiile părinților, pe care nu-i mai consider actori externi orelor mele. Îmi place dacă vin și asistă la ore, vorbesc mai deschis despre targetul orei, dar si despre trăirile mele ca profesor, le dau sfaturi dar … le și primesc din partea lor. Am învățat sa le simt emoția, să am răbdare și să le accept ideile, chiar dacă sunt diferite de ale mele. Nu mai contrazic din primul moment, ci ascult și meditez la ce aș putea îmbunătăți pentru copil.” (Cadru didactic, Constanța).

Despre programul de formare „Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”

Programul de formare adresat cadrelor didactice din ciclul preșcolar, primar, secundar inferior și secundar superior, urmărește să ofere oportunitatea cadrelor didactice implicate în această formare profesională, de a-și dezvolta propriile competențe implicate permanent în procesul interacțiunii cotidiene cu elevii, astfel încât să realizeze și să ofere un sprijin elevilor, focalizându-i în demersul de autoanaliză corectă, de a-și cunoaște propriile seturi de talente, deprinderi, competențe, și de a elabora, împreună cu specialiștii sistemelor educaționale, debuturi reușite în cariere profesionale și sociale.

Din 2017 până la finalul anului 2020, au fost formate peste 1300 cadre didactice din județele Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Constanța, Harghita, Hunedoara, Prahova, Satu Mare, Suceava, Vaslui în cadrul a 57 grupe organizate.

Mai multe informații despre programul de formare „Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” găsiți aici: https://go-ahead.ro/ro/evaluarea-si-dezvoltarea-personala-copiilor-si-elevilor

Dr. Rodica-Corina Andrei, Sociolog

Share