Skip to main content
discriminare, egalitate de șanse, drepturi, egalitate de gen

Asociația GO-AHEAD, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, a realizat în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație STUDIUL PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ REFERITOARE LA DREPTURILE ȘI EGALITATEA DE GEN, PROBLEMATICA DISCRIMINĂRII PE BAZĂ DE DE GEN ÎN JUDEȚELE SUCEAVA ȘI NEAMȚ.

Elaborarea studiului s-a realizat în două părți. Prima parte a fost finalizată în mai 2021 și cuprinde cuprinde o analiză preliminară a nevoilor elevilor, cadrelor didactice, părinților cu privire la combaterea discriminării și stereotipurilor în educație. Partea a doua reprezintă studiul final, care conține și o nouă secțiune cu feedback-ul elevelor din cele 15 unități de învățământ implicate. Scopul elaborării ultimei părți este creionarea unei imagini corecte asupra impactului proiectului, dar și realizarea a două analize SWOT privind situația abordării problematicii de gen în județele Neamț și Suceava.

Studiul reprezintă, alături de dezbaterile avute cu profesioniști în educație un puncte de plecare pentru rapoartele de monitorizare, advocacy și implementare politicilor și legislației privind egalitatea de gen și planuri de acțiune, conforme nevoilor fiecarui județ implicat.

Întregul document poate fi parcurs în varianta PDF atașată.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Studiu privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de gen, problematica discriminării

Articole si comunicate