Skip to main content

MyPDP = Planul meu de dezvoltare personală

Pentru a își alege traseul educațional sau o meserie, elevii au constant nevoie de îndrumare, consiliere, dezvoltare personală și un plan realist să își ducă la îndeplinire obiectivele. Nu de multe ori cadrele didactice și părinții constată că mulți elevi sunt nehotărâți inclusiv în clasa a XII-a cu privire la viitorul lor și își selectează opțiunile în funcție de alte criterii care nu sunt în concordanță cu aptitudinile și competențele lor1 .

Instrumentul de dezvoltare personală MyPDP să adresează elevilor, cadrelor didactice și consilierilor școlari care îi îndrumă pe aceştia, având rol de motivare şi creştere a performanţelor şcolare (creşterea rezultatelor şi a performanţelor şcolare, reducerea abandonului şcolar, identificarea obiectivelor profesionale şi personale, etc.), reprezentând un catalizator important pentru setarea și configurarea unui traseu profesional pe măsura competențelor, aptitudinilor și dorințelor lor.

CE ESTE MyPDP?

Pe scurt, MyPDP este un instrument care sprijină:

  • Dezvoltarea personală a elevului (crearea și actualizarea planului de dezvoltare personală, monitorizarea și raportarea progresului).
    •    Alegerea unei cariere potrivite de fiecare elev în concordanţă cu abilităţile, competenţele şi dorinţele acestuia.
    •    Acţiuni care au ca scop scăderea abandonului şcolar şi continuarea studiilor.

Momentan, peste 12 unităţi de învăţământ din judeţele Arad, Argeş, Bihor, Botoşani, Caraş-Severin, Constanța, Ialomiţa, Iaşi,  Mehedinţi, Mureş, Suceava folosesc cu succes MyPDP și sprijină elevii să își seteze obiective. Astfel, peste 1500 de elevi din clasele de liceu au conturi în platformă şi îşi urmăresc obiectivele şi progresul, respectiv peste 150 de cadre didactice sunt implicate în îndrumarea şi sprijinirea elevilor în obţinerea de rezultate şcolare mai bune şi urmarea unei cariere în domeniul potrivit.

Analizând ultimii 2 ani de lucru cu MyPDP, observăm o necesitate acută a elevilor de a primi feedback cu referire la punctele lor tari și slabe, de a fi organizați și a stăpâni un set de obiective educaționale și personale pe termen scurt, mediu și lung, cât și de a avea acces la recomandări din partea cadrelor didactice și a consilierului școlar oferite în mod constant. De asemenea, este important de menționat că majoritatea elevilor au ca obiectiv să fie independenți financiar și să finalizeze cu brio anul școlar, temerile fiind canalizate în jurul disciplinelor care sunt probe la examenul de Bacalaureat.

CARE SUNT BENEFICIILE ELEVILOR ÎN UTILIZAREA MyPDP?

În cadrul MyPDP, elevii își pot crea un plan de dezvoltare personală, își pot identifica puncte forte şi slabe și își pot seta obiectivele profesionale şi personale. Astfel, dobândesc noi abilități şi le modelează pe cele existente, asimilează tehnici necesare stabilirii și atingerii obiectivelor personale și obțin rezultate educaționale mai bune.

CARE SUNT BENEFICIILE CADRELOR DIDACTICE ȘI  ALE CONSILIERILOR ÎN UTILIZAREA MyPDP?

Pentru cadrele didactice și consilierii școlari instrumentul este util pentru:

– evaluarea abilităților elevilor,

– definirea și urmărirea traseului educațional și personal,

– monitorizarea progresului şi adaptarea planurilor de dezvoltare individuală,

– accesul oferit la strategii şi instrumente suport.

Din discuțiile cu profesorii, a reieșit că este un ”Instrument de motivare și implicare a elevilor ce poate fi utilizat cu ușurință, care le facilitează relația cu elevii”.

Instrumentul MyPDP este dezvoltat de partenerii noștri de la GO-TECH Consulting. Mai multe informații pe http://www.mypdp.ro/ sau la adresa rose@go-tech.ro.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

[1] Concluzie regăsită și în studiile locale întreprinse în cadrul proiectelor de către Asociația GO-AHEAD.