Skip to main content

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea la nivel educațional a societății.

Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului. Cu fiecare mic efort, GO-AHEAD contribuie la conștientizarea importanței dezvoltării personale și la transformarea procesului educațional dintr-un mediu formal și rigid într-un mediu versatil, incluziv și colaborativ.

Prin toate acestea, GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni conștienți de propriile drepturi și responsabilități și de rolul lor activ în societate. Formarea, dezvoltarea personală și consilierea fac parte din misiunea GO-AHEAD, asociația urmărind pregătirea oamenilor pentru o lume aflată în continuă schimbare, în care indivizii sunt din ce în ce mai interconectați prin tehnologie.

Care este implicarea GO-AHEAD în promovarea cetățeniei active în județul Prahova?

În cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie Activă”, GO-AHEAD își propune informarea locuitorilor județului Prahova, cu privire la beneficiile cetățeniei active și ghidarea lor în crearea unor comunități active, unite, care să țină cont de problemele și nevoile fiecărui individ. Proiectul urmărește creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor județului Prahova.

Creșterea gradului de utilizare a serviciilor online se va reflecta într-o comunicare mai eficientă și transparentă între locuitori și reprezentanții administrației locale și centrale. Astfel, prahovenii vor fi încurajați să se implice activ în rezolvarea problemelor din comunitate.

Ce este cetățenia activă și ce presupune ea?

 Pe scurt, oamenii discută, iau decizii informate în societate și se implică activ în proiectele derulate de administrație. De cealaltă parte, instituțiile statului încurajează persoanele, ONG-urile și firmele private să își asume diverse roluri în soluționarea problemelor din comunitate, încurajând realizarea de parteneriate cu acestea.

Ce face, totuși, un cetățean activ? În primul rând este conștient de drepturile pe care le are și apoi de responsabilitățile care decurg din aceste drepturi. Cetățenia activă are la bază unul din principiile fundamentale ale democrației, și anume dreptul (și responsabilitatea) cetățenilor de a decide și de a se implica în acțiunile statului.

Cetățeanul activ este atent la problemele sale, fiindcă de cele mai multe ori problemele individului sunt și problemele comunității. Se informează, apoi, cu privire la ce poate să facă pentru a soluționa acele probleme: Unde poate face o sesizare? Cum să facă sesizarea? Mai există cineva (persoane private, ONG-uri, companii, structuri de stat) care vor să rezolve aceeași problemă? Cum se poate asocia cu ceilalți în găsirea unei soluții? Cum poate să ajute în implementarea soluției?

Mediul digital aduce răspunsurile acestor întrebări la un click distanță, prin platforme inteligente, care permit comunicarea clară și eficientă dintre cetățeni, instituții publice, ONG-uri, și firme private. Într-un astfel de parteneriat în care oamenii din comunitate participă activ la soluționarea problemelor, administrațiile publice își pot derula activitatea mai eficient. Astfel, problemele individului sunt rezolvate mai ușor și într-un timp mai scurt, de instituțiile competente.

Mai mult, prin digitalizarea interacțiunii om-ghișee, se reduce și costul de timp care apare atunci când comunicăm cu instituțiile statului. Dispare astfel, nevoia deplasării la ghișee și statul la coadă, iar timpul necesar obținerii diverselor acte se reduce considerabil. De exemplu, programările online, trimiterea documentelor în format electronic, obținerea de autorizații și permise, rezervarea și închirierea locului de parcare – toate se vor putea face prin platforme online. Suplimentar, administrațiile locale pot organiza sesiuni de consultări publice în care oamenii vor putea opta informat cu privire la demararea diverselor proiecte din comunitate, vor putea comunica probleme și, nu în ultimul rând, se vor putea implica activ în modul în care sunt gestionați banii proveniți din taxele lor. 

Pentru conștientizarea cetățeniei active și pentru informarea oamenilor cu privire la cum se pot implica activ în comunitate, Asociația GO-AHEAD invită și ONG-urile locale într-un parteneriat prin care să poată sprijini și încuraja eficientizarea serviciilor administrației. Aceastea vor avea posibilitatea de a se consulta direct cu cetățenii și reprezentanții administrației publice pentru soluționarea provocarilor din județ în vederea formării comunităților digitale de mâine.

Cetățenia activă este unul dintre avantajele directe ale democrației. Asociația GO-AHEAD, prin implementarea proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie Activă”, va derula campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova, încurajându-i pe aceștia să participe activ la îmbunătățirea comunităților în care trăiesc.

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei. 
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro

151412_ARTICOL DE PRESĂ_noiembrie 2022