Skip to main content

Folosirea noilor tehnologii digitale simplifică viața cetățenilor în relația cu autoritățile și oferă acestora mai mult timp disponibil pentru familie sau pentru alte activități personale. Asociația GO-AHEAD implementează proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală” Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, o inițiativă care va duce la creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor ONG-uri de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale. Proiectul prevede participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor Sectorului 4. Având la bază un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Primăria sectorului 4, Asociația GO-AHEAD  beneficiază de sprijin din partea reprezentanților acesteia în derularea acțiunilor dedicate cetățenilor sectorului 4.

Cum arată “lumea digitală” implementată până acum în Sectorul 4?

Sectorul 4 al Capitalei are în prezent cele mai multe proiecte de tip oraș inteligent, acest lucru având un impact pozitiv în viața cetățenilor.
Prima acțiune în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” este realizarea de către Asociația GO-AHEAD a unei analize de evaluare a strategiilor la nivelul Sectorului 4 și a instrumentelor digitale disponibile. Chestionarul dedicat cetățenilor este activ și poate fi completat aici: https://go-ahead.ro/ro/chestionar-sector4.
Începând cu luna ianuarie a acestui an, prin digitalizarea serviciilor publice, locuitorii Sectorului 4 efectuează plăți inteligente pentru taxe și impozite. Impactul direct asupra cetățenilor a fost eliminarea clasicelor cozi, iar pentru administrație măsura a dus la creșterea gradului de încasare a taxelor și impozitelor.
Din 2018, închirierea locurilor de parcare se face online datorită digitalizării serviciului public de gestionare a parcărilor. Acordurile, avizele și autorizațiile de funcționare pentru agenții economici din Sectorul 4 se pot obține tot în regim online. În același timp, a fost creată o platformă dedicată depunerii de cereri și obținerii diverselor documente în relația cu primăria. Consultarea online a bugetului Sectorului 4 și centralizarea informațiilor despre reabilitarea termică a blocurilor pe platforme digitale dedicate reprezintă alte două instrumente care îi încurajează pe locuitori să fie mai activi în viața comunității.
Un impact important asupra vieții de zi cu zi îl are și aplicația de mobil a Primăriei Sectorului 4, care pune la dispoziția cetățenilor o gamă variată de facilități, simplificând astfel legătura online cu serviciile publice, sesizarea problemelor care apar în Sectorul 4, precum și alte acțiuni ale contribuabilului în relația cu autoritățile.

Ce rezultate generează Asociația GO-AHEAD prin proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”?

Toate facilitățile digitale implementate de administrația Sectorului 4 necesită și o strategie coerentă prin care cetățenii pot conștientiza opțiunile aflate la îndemâna lor și le pot utiliza în siguranță, bucurându-se de beneficiile digitalizării. În același timp, Asociația GO-AHEAD își dorește să sprijine prin proiect informarea cetățenilor cu privire la instrumentele digitale și sporirea capacității persoanelor de a înțelege și adopta în viața de zi cu zi toate facilitățile online pe care le au la dispoziție.
Proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală” implementat de către Asociația GO-AHEAD, își propune să realizeze o conexiune între cetățean și “lumea digitală” dezvoltată în Sectorul 4. Ulterior realizării analizei strategiilor locale și a situației actuale în ceea ce privește digitalizarea, va fi creată o hartă a facilităților digitale din Sectorul 4, urmând a fi  elaborate materiale online și offline care îi vor ajuta pe oameni să se familiarizeze cu facilitățile disponibile în Sectorul 4.

Alte rezultate importante așteptate în urma acestui proiect sunt: implementarea programului de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” pe baza căruia se vor organiza webinarii pentru 100 de persoane (reprezentanți ai ONG-urilor, funcționari publici, cadre didactice), organizarea unor consultări cu ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4.
Asociația GO-AHEAD va realiza parteneriate cu ONG-uri care activează la nivelul Sectorului 4 în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și cetățeniei digitale, urmând să deruleze în cadrul proiectului programe de formare pentru dezvoltare abilități specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local.

Asociația GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea la nivel educațional a societății.
Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului. Cu fiecare mic efort, GO-AHEAD contribuie la conștientizarea importanței dezvoltării personale și la transformarea procesului educațional dintr-un mediu formal și rigid într-un mediu versatil, incluziv și colaborativ.
Prin toate acestea, GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni conștienți de propriile drepturi și responsabilități și de rolul lor activ în societate. Formarea, dezvoltarea personală și consilierea fac parte din misiunea GO-AHEAD, asociația urmărind pregătirea oamenilor pentru o lume aflată în continuă schimbare, în care indivizii sunt din ce în ce mai interconectați prin tehnologie.

Află mai multe detalii despre Asociația GO-AHEAD, aici: www.go-ahead.ro.

PROIECTUL „Cetățenie activă într-o lume digitală”
Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411
Data de începere: 08.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 423.116,50 lei
Finanțare totală nerambursabilă: 414.654,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 331.723,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 82.930,84 lei
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.462,33 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Marinela CAJVAN, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro

Articol – 21.11.2022