Skip to main content

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând minorităților roma și elevii din mediul rural / Obiectiv specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Asociația GO-AHEAD va implementa, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” Măcin, Școala Gimnazială Greci și Școala Gimnazială „Panait Cerna” Cerna în perioada 1 noiembrie 2022 – 30 octombrie 2023, proiectul GRIT4EDU, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor educaționale orientate pe nevoile elevilor și accesul egal la educație în cadrul celor 3 școli implicate (Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci Măcin, Școala Gimnazială Greci și Școala Gimnazială Panait Cerna, Cerna din județul Tulcea, prin acțiuni specifice educației nonformale pentru 321 de elevi și 40 de profesori, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și scăderii abandonului școlar.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1     Creșterea participării și scăderea abandonului școlar pentru 321 de elevi înmatriculați la unitățile de învățământ Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci Măcin, Școala Gimnazială Greci și Școala Gimnazială Panait Cerna, Cerna din județul Tulcea prin participarea la programe de educație nonformală pentru 279 de elevi din mediul rural din care minim 33 de etnie romă.
OS2    Îmbunătățirea competențelor în domeniul educației nonformale pentru 40 de membri ai personalului didactic/personal de sprijin din care minim 36 certificați, din unitățile de învățământ Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci Măcin, Școala Gimnazială Greci și Școala Gimnazială Panait Cerna, Cerna din județul Tulcea.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 •     1 metodologie de identificare, selecție și menținere a grupului țintă
 •     321 de elevi selectați
 •     40 de cadre didactice selectate
 •     1 pachet de materiale de informare GT întocmit și distribuit
 •     1 listă de rezervă GT
 •     1 metodologie de organizare și desfășurare a activităților de formare
 •     1 program de formare derulat
 •     40 de membri ai personalului didactic/personal de sprijin participanți la programul de formare de educație nonformală
 •     Minim 36 de membri ai personalului didactic/personal de sprijin certificați
 •     3 spații de educație nonformală dotate corespunzător și puse în funcțiune la unitățile de învățământ Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci Măcin, Școala Gimnazială Greci și Școala Gimnazială Panait Cerna, Cerna
 •     1 instrument de comunicare, învățare și evaluare colaborativă la nivel de GT achiziționat și funcțional
 •     1 metodologie de organizare și desfășurare a activităților de educație nonformală
 •     321 de elevi participanți la activitățile de educație nonformală activ participative, interactive, centrate pe copii pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale și a competențelor secolului XXI
 •     1 excursie organizată pentru 321 de elevi
 •     3 pachete de materiale necesare desfășurării activităților educaționale (birotică și papetărie, jocuri outdoor, jocuri și resurse educaționale
 •     Minim 5 proceduri de lucru
 •     1 plan de monitorizare și evaluare internă a activităților elaborat
 •     1 echipă constituită
 •     1 registru al riscurilor actualizat
 •     Minim 4 cereri de rambursare depuse
 •     1 plan de achiziții actualizat
 •     Minim 5 proceduri de achiziție desfășurate
 •     1 pagină web de proiect
 •     1 pagină de Facebook creată
 •     1 pachet de materiale de promovare elaborat și distribuit
 •     1 comunicat de începere proiect
 •     1 comunicat de finalizare proiect
 •     1 ghid de implementare și monitorizare a acțiunilor propuse la nivelul proiectului pentru promovarea temelor orizontale și secundare
 •     1 set de declarații experți privind respectarea politicii egalității de șanse

Valoarea totală a proiectului este 1.723.608,75 lei, din care 1.702.078,38 lei ajutor financiar nerambursabil, 1.465.067,46 lei fiind valoarea cofinanțarii UE, iar 237.010,92 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Valoarea cofinanţării partenerilor este în procent de 2% – asigurată de Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” (7520,43 lei), Școala Gimnazială Greci (7521,09 lei) și de Școala Gimnazială „Panait Cerna” (6488,85 lei).
Grupul țintă va beneficia de servicii și măsuri integrate în cadrul proiectului, prin intermediul acțiunilor focusate pe dezvoltare personală și educație non-formală, ce vor asigura reducerea abandonului școlar timpuriu.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul țintă, prin dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale și a competențelor esențiale pentru secolul XXI, facilitându-le accesul la educație. Mai mult decât atât, elevii care provin din medii defavorizate vor fi sprijiniți prin activități interactive, atractive și centrate pe nevoile lor care vor respecta egalitatea de șanse și nediscriminarea, cu scopul îmbunătățirii performanțelor școlare.
Prin rețeaua de parteneri stabilită, precum și prin activitățile planificate și promovate în afara proiectului, avantajele GRIT4EDU vor fi făcute cunoscute și celor care nu fac parte din grupul țintă sau din instituțiile educaționale sponsorizate.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
Asociația GO-AHEAD
Str. Sapienței, nr. 6, sector 5, Municipiul București
Persoană de contact
Manager de proiect: Maria Ștefănescu
tel: 0722.626.788
e-mail: maria.lumezianu@gmail.com

Demarare proiect GRIT4EDU_Comunicat incepere proiect