Skip to main content

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de formare pentru folosirea DigComp – Frameworkului European pentru Competențe Digitale în dezvoltarea de cursuri și teste, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” – Cod SIPOCA 1041/ Cod MySMIS2014+ 151412.

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 27.03.2023, ora 16:00.

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

151412-Invitatie servicii formare digcomp