Donează Acum
Skip to main content

În cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, implementat de Asociația GO-AHEAD, a fost elaborat Studiul Analiza de evaluare a instrumentelor digitale la nivelul județului Prahova cu privire la evaluarea strategiilor existente la nivel local și a instrumentelor digitale disponibile pentru cetățeni în județul Prahova.

În perioada august 2022 – ianuarie 2023, peste 1300 de cetățeni prahoveni au răspuns unui chestionar cu 14 întrebări prin care a fost măsurat gradul de informare, de utilizare, cât și de mulțumire cu privire la facilitățile digitale puse la dispoziție de către instituțiile din județul Prahova.

Scopul analizei este stabilirea nevoilor, problemelor, dar și oportunităților la nivelul populației din județul Prahova în vederea stabilirii unor itemi pentru realizarea unei Hărți a facilităților digitale și a planului pentru organizarea de campanii de conștientizare și comunicare cu cetățenii.

Printre concluziile studiului se enumeră:
1.    Cetățenii prahoveni nu sunt suficient informați, mai puțin de jumătate dintre cetățenii chestionați au ales opțiunea „nu știu/nu răspund” la întrebările privind nivelul de informare legat de facilități digitale diverse.
2.    Referitor la tipurile de servicii, plata online a taxelor și impozitelor este cea mai cunoscută și utilizată facilitate electronică. În ceea ce privește frecvența cu care utilizează serviciile, cetățenii le folosesc deloc sau rar în marea lor majoritate.
3.    Motivele principale pentru care nu folosesc facilitățile digitale puse la dispoziție de instituțiile locale sunt: lipsa de informare cu privire la ele, lipsa de încredere în ceea ce privește introducerea datelor din cardul bancar și dificultățile întâmpinate în accesarea lor/dificultăți de funcționare.
4.    Deși există multe lacune cu privire la educația digitală, cea mai mare parte a respondenților vor să beneficieze de facilități digitale, peste 60% dintre ei considerând utilă plata online a taxelor și impozitelor, depunerea online a cererilor pentru eliberare de documente și certificate, acces online la servicii culturale, aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel local, ghișeu unic pentru cetățeni.
5.    Capitalul uman îmbătrânit, lipsa de educație digitală, lipsa de sprijin pentru participare activă la deciziile comunități, dar și un loc neimportant al digitalizării pe lista priorităților cetățenilor în raport cu instituțiile, susțin o lipsă de implicare și lipsă de interes cu privire la serviciile digitale, fapt care a dus la multitudinea de respondenți care au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

În ceea ce privește recomandările, s-au avut în vedere două aspecte: sugestii pentru elaborarea, utilizarea și promovarea Hărții facilităților digitale și pentru sprijinirea componenței de cetățenie activă și educație digitală. De aceea, recomandările care sunt în strategiile naționale și locale trebuie urmate și adaptate nevoilor regiunii și al cetățenilor, în cazul județului Prahova se remarcă nevoia de informare, de educare a cetățeanului.

Studiul este disponibil online prin accesarea link-ului:
https://go-ahead.ro/sites/default/files/2023-03/151412_A3.1.%20Analiza%20de%20evaluare%20PH.pdf

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei.
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro
………………………………………………..
Cine este ASOCIAȚIA GO-AHEAD?

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație.
Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului. Cu fiecare mic efort, GO-AHEAD contribuie la conștientizarea importanței dezvoltării personale și la transformarea procesului de învățare, dintr-un mediu formal și rigid, într-un mediu incluziv și colaborativ.
Prin toate acestea, GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Formarea, dezvoltarea personală și consilierea fac parte din misiunea GO-AHEAD, asociația urmărind pregătirea oamenilor pentru o lume aflată în continuă schimbare, în care indivizii sunt din ce în ce mai apropiați prin tehnologie.

 

Comunicat_de_presă_Concluziile_Studiului_MARTIE_2023

Share