Skip to main content

În primele 12 luni de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova – ISJ Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, cu Asociația GO AHEAD București și cu Fundația Art for Change Foundation , Norvegia au adus un aport important în implementarea proiectului.

Rezultatele principale obținute în perioada 16.11.2020-16.11.2021:

 • Conferința de lansare a proiectului a avut loc la sediul ISJ Prahova cu participarea partenerilor ISJ Neamț, Asociația GO-AHEAD și Fundația Art for Change și transmisă LIVE pe contul de Youtube al proiectului. Conferința s-a desfășurat atât cu prezență fizică, în limita reglementărilor legale generate de pandemie la momentul respectiv, cât și cu prezență online, în cadrul conferinței participând 54 de persoane dintre care 40 de persoane online pe zoom; https://www.youtube.com/watch?v=0s5ptYI9E7M&t=178s
 • Elaborarea analizei inițiale pentru studiul de impact: 1 Studiu / Analiză inițială pentru studiul de impact: „Abandonul școlar, provocări și problematică – Analiză inițială a situației din județele Prahova și Neamț privind nevoile legate de continuarea studiilor, bullying, incluziunea socială a elevilor cu CES în cazul claselor terminale de gimnaziu (873 chestionare aplicate elevilor; 277 chestionare aplicate cadrelor didactice; 697 chestionare aplicate părinților; 19 interviuri susținute cu directorii din cele 19 unități școlare implicate în proiect)-https://bit.ly/3b6r9Ne
 • Realizarea elementelor de identitate vizuală ale proiectului, achiziționarea unui website și crearea de conturi în platformele de social media.

                    -Website: https://zest4edu.ro/

                    -Pagină Facebook: https://www.facebook.com/zest4edu

                   -Canal youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2uCC92Zego-mM6m506QIxA

 • Dotarea unităților școlare din județul Prahova cu teste de evaluare a dezvoltării tinerilor și mobilier pentru 10 săli de clasă și 10 cabinete de consiliere școlară. În județul Neamț urmează a fi desfășurate achiziții similare.
 • Elaborarea Metodologiei de selecție și a Metodologiei de lucru cu grupul țintă
 • Realizarea selecției grupui țintă:

                         -590 elevi – copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii,

                         -60 elevi – copii și tineri cu cerințe educaționale speciale

                         -220 de persoane – personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale

 • Realizarea Portalului de dezvoltare personală
 • Realizarea a 54 pachete cu materiale de educație non-formală (27 pentru Cetățenie Activă și 27 pentru Educație antreprenorială) – achiziție
 • Realizarea a 2 traininguri pentru experții în educație non-formală și alți experți implicați cu temele Cetățenie Activă și Educație antreprenorială.
 • Realizarea unui instrument online de activități antreprenoriale
 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying” (220 de cadre didactice au participat la programul de formare; 197 cadre didactice certificate; 197 adeverințe eliberate).
 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” – 94 cadre didactice în curs de formare
 • Organizarea și desfășurarea de activități creative – Affirmative Art workshops (15 workshopuri în sistem online susținute de Partenerul din Norvegia)

Proiectul „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație” continuă implementarea activităților specifice în vederea realizării obiectivelor sale prin colaborarea strânsă între parteneri.

Comunicatul de presă este disponibil pe link-ul: http://www.isj.ph.edu.ro/vizualizare_stire?stire=2436

Alexandra Nemțoiu-Tilibașa – expert comunicare P2- ZEST4EDU

………

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.