Donează Acum
Skip to main content

Asociația GO-AHEAD lansează în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” PODCASTUL „ORAȘUL lucrează pentru tine”. Primul material de acest tip a fost publicat la începutul acestei săptămâni, urmând ca următoarele să fie puse la dispoziția cetățenilor săptămânal, pe întreaga durată a lunii mai.

Materialele elaborate au conținut audio-video pe teme de cetățenie activă și cetățenie digitală, dezbătând tematica facilităților digitale puse la dispoziția cetățeanului și importanța dezvoltării cetățeniei active și implicării în viața comunității.

Materialele realizate au menirea de a ajuta la familiarizarea cetățenilor din Sectorul 4 cu conceptele de cetățenie activă și cetățenie digitală, precum și cu facilitățile digitale disponibile pentru ei, oferind, de asemenea, instrucțiuni și detalii despre serviciile digitale oferite de către administrația locală.

A fost luat în considerare formatul audio-video, deoarece acoperă mediile de informare accesibile tuturor categoriilor de vârstă, ghidurile și materialele video fiind mai ușor de utilizat de către cetățenii în vârstă, iar podcasturile fiind preferate de către populația tânără și adultă.

Materialele sunt disponibile online, sunt gratuite și promovate în cadrul campaniilor de conștientizare online și offline, de către Asociația GO-AHEAD (Website, canal Youtube, Facebook). Materialele sunt realizate ținând cont de ultimele tehnologii specifice video/audio.

Materialele audio-video sunt puse la dispoziția publicului și accesibile online pe pagina Facebook a proiectului Cetățenie activă într-o lume digitală și pe canalul de podcast în YouTube al Asociației GO-AHEAD care se poate accesa aici.

De asemenea, un alt material dezvoltat în cadrul proiectului este Ghidul de utilizare a serviciilor digitale puse la dispoziția cetățenilor de către Primăria Sectorului 4, disponibil online, în format descărcabil, pe website-ul Asociației GO-AHEAD.

Realizarea podcastului este posibilă cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/ MySMIS: 1084/151411, este implementat de Asociația GO-AHEAD și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală semnat în martie 2021.
Data de începere: 08.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 423.116,50 lei
Finanțare totală nerambursabilă: 414.654,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 331.723,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 82.930,84 lei
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.462,33 lei
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect puteți utiliza următoarele date de contact:
Marinela CAJVAN – Manager proiect
E-mail/ pagină web: proiectepoca@go-ahead.ro / www.go-ahead.ro

Comunicat_de_presă_Lansare_Podcast_21_aprilie_2023
………………………………………………

Despre ASOCIAȚIA GO-AHEAD

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație. Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmârind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.

Share