Donează Acum
Skip to main content

ASOCIAȚIA GO-AHEAD intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Anexa 2, servicii de catering.

1. Autoritatea Contractantă: ASOCIAȚIA GO-AHEAD cu sediul în str. Stefan cel Mare nr. 46, Tunari, jud Ilfov, România, email: office@go-ahead.ro
2. Obiectul contractului: Servicii de catering pentru 4 focus-grupuri în cadrul activității A8.3 – Elaborare strategie și plan de acțiune pentru comunități din cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, finanțat prin  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
3. Procedura achizitiei – Procedura internă proprie.
Serviciile sunt incluse în Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.
4. Valoare estimată a achiziției: 1.376,15 lei (fără TVA)
5. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
7. Durata prestării serviciilor: 60 de zile

Anunt catering 4 focus-grupuri

Share