Skip to main content

RO: GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este caravana schimbării mentalităților referitoare la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere, dar și a celor referitoare la vizibilitatea, imaginea publică și încrederea în societatea civilă.

Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM va ajunge, în perioada octombrie – noiembrie 2023, în 12 licee tehnologice alese conform metodologiei de selecție.

Printre activitățile la care vă invităm să participați se numără realizarea a 12 ateliere interactive, a unui film documentar despre viața elevilor din liceele tehnologice și difuzarea acestuia, urmată de dezbateri pe tematica nevoii tinerilor de dezvoltare personală.

Înscrierea la activitățile din cadrul caravanei are loc în perioada 1-15 iulie 2023 și este voluntară.

Mai multe informatii despre proiect poți să găsești accesând: GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

FORMULAR ÎNSCRIERE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOgSrCIAJ0ZpHIdeQOBzY–Mkg6W5jcGAV21RMF7b5cELLIg/closedform 

METODOLOGIE SELECȚIE: go-ahead.ro/sites/default/files/2023-06/Metodologie selectie 12 licee_finala.pdf 

Informative Guide – selection process of vocational schools to be involved in the activities of the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM caravan

EN: GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! is a caravan aimed at changing attitudes towards the need for personal development and school counseling among youngsters, but also those related to visibility, public image and trust in civil society.

The GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM caravan will reach, in October and November 2023, 12 vocational schools selected according to the selection methodology.

We invite technological high schools to get involved in the project and to be a part of the 12 interactive workshops organized, and the production and dissemination of a documentary film on the life of students from technological highschools. The dissemination events will be followed by debates on the need of young people for personal development programs.

More information about the project can be found at: GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

APPLICATION FORM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOgSrCIAJ0ZpHIdeQOBzY–Mkg6W5jcGAV21RMF7b5cELLIg/closedform  

SELECTION METHODOLOGY:  go-ahead.ro/sites/default/files/2023-06/Metodologie selectie 12 licee_finala.pdf 

RO: Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

EN: Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

RO: Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

EN: About Active Citizens Fund Romania 
The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

 

Ghid informativ – selecția liceelor participante în Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM_0