Skip to main content

În cadrul proiectului ”Cetățenie activă într-o lume digitală”, ASOCIATIA GO-AHEAD si organizațiile nonguvernamentale, active în sectorul 4, București, au realizat 11 parteneriate în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale. De asemenea, reprezentanții organizațiilor partenere au participat la sesiuni de consultanță, precum și la programe de formare pentru dezvoltarea abilităților specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local.      

Pentru societatea civilă colaborarea dintre organizații este benefică, întrucât prin astfel de parteneriate putem promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor Sectorului 4.

Prin abordarea unei probleme specifice și urmărirea unui obiectiv comun, organizațiile își pot alătura resursele, abilitățile și experiența pentru a obține rezultate mai bune pentru societatea civilă, iar prin acțiuni de lobby și advocacy pot forma alianțe în a promova schimbări legislative sau politici publice într-un anumit sector. Acestea pot realiza campanii de advocacy împreună, combinându-și vocea și influența pentru a obține impactul maxim necesar.

 

”Beneficiarii noștri au nevoie pe lângă dezvoltarea competențelor socio-emoționale, de ore remediale, sprijin financiar, educație pentru sănătate, educație financiară, educație civică, de sprijin pentru inserția pe piața muncii etc., iar în acest sens putem colabora cu partenerii noștri pentru a-i ajuta în totalitate.

Cred că este important ca ONG-urile să fie parte din cât mai multe coaliții și inițiative comune, inclusiv pentru îmbunătățirea imaginii publice a societății civile. Ne propunem să menținem colaborarea cu partenerii noștri în continuare, pentru proiectele noastre viitoare.

Cel mai nou proiect al Asociației GO-AHEAD este ”GO-AHEAD WITH YOUR BEST DREAM”, un proiect de suflet, care ne aduce cu un pas mai aproape de obiectivul nostru, iar partenerii vor beneficia și ei de nenumărate oportunități pe perioada implementării proiectului.” a declarat Vicepreședintele Asociației GO-AHEAD, Adeline Duca. 

Proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală” se încheie în luna iulie și în acest sens Asociația GO-AHEAD, cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, are plăcerea de a vă invita la Conferința finală ”Inițiative și bune practici în cetățenia digitală” care va avea loc miercuri, 28 iunie 2023, începând cu ora 10:00, la sediul Universității Româno-Americane din Bdul Expoziției nr. 1B, sala 520, București. În vederea participării vă rugăm să vă înscrieți online, utilizând următorul link: https://forms.gle/LXucToqgekxT8FaG6.

Evenimentul vizează prezentarea inițiativelor și bunelor practici pentru sprijinirea cetățeniei digitale pe mai multe paliere – mediul public, mediul privat, sectorul nonguvernamental și mediul educațional, având ca speakeri reprezentanți ai mediului privat, public, educațional și nonguvernamental. Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile online: https://fb.me/e/3tSzNJ8NM.

 

Proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/MySMIS: 1084/151411, este implementat de Asociația GO-AHEAD și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală semnat în martie 2021.

Data de începere: 08.07.2022

Perioada de implementare: 12 luni

Valoarea totală a proiectului: 423.116,50 lei

Finanțare totală nerambursabilă: 414.654,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 331.723,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 82.930,84 lei

Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.462,33 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect puteți utiliza următoarele date de contact:

Marinela CAJVAN – Manager proiect

E-mail/ pagină web: proiectepoca@go-ahead.ro / www.go-ahead.ro

151411_Comunicat de presă_GOA si ONG_IUNIE 2023

………………………………………………

Despre ASOCIAȚIA GO-AHEAD

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație. Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmârind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.