Skip to main content

Asociația GO-AHEAD anunță finalizarea proiectului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, derulat în perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2024.

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost îmbunătățirea imaginii publice a societății civile în rândul a minimum 50.000 de persoane, precum și a gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de dezvoltare personală implementate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și comunităților. Caravana și Conferința Națională “GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM”, au implicat peste 5.200 persoane, dublate de campanii media, influencing și parteneriatul cu Art for Change Foundation din Norvegia.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Îmbunătățirea percepției publice, creșterea vizibilității și recunoașterii importanței activităților desfășurate de societatea civilă prin interacțiuni directe cu 5005 elevi, profesori, directori, reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri prin activități de Affirmative Art, dezvoltare personală, conștientizare, documentare și proiecție de film și pe de altă parte prin campanii media, conștientizare și popularizarea filmului documentar către peste 50.000 de persoane.

OS2. Creşterea participării cetăţenilor în organizaţiile societăţii civile prin cooptarea a 20 de voluntari, 200 de donatori și 10 suporteri (ambasadori) în cadrul GO-AHEAD care să susțină activ dezvoltarea personală și misiunea Asociației în cadrul liceelor tehnologice din România.

GRUPURILE ȚINTĂ ALE PROIECTULUI

Proiectul s-a adresat mediului educațional, cu precădere liceelor tehnologice, asupra cărora am vizat un impact considerabil și o schimbare a mentalităților, prin acțiuni de conștientizare, dezvoltare socio-emoțională prin Affirmative Art, realizarea unui film documentar cu și despre elevi din licee tehnologice și desfășurarea Caravanei de proiecție a filmului pentru peste 5200 de participanți.

Totodată, campaniile de informare și conștientizare au fost sprijinite prin acces la dezbateri și la conținutul creat în cadrul campaniilor media, dar și prin interacțiune directă cu elevii.

Prin intermediul acestor activități, am ajuns în peste 40 de licee, la mai mult de 200 de profesori, 4000 de elevi, 50 de reprezentanți ai sectorului de afaceri și 10 ai celui academic, direct interesați de tineri din perspectiva unor potențiali angajatori sau viitori profesori.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului atestă eforturile depuse de echipa implicată, în doar un an de implementare a activităților:

200 donatori, 10 ambasadori și 20 de voluntari s-au alăturat cauzei Asociației, atrași prin intermediul campaniilor realizate și prin activitățile desfășurate, scopul fiind ca publicul general să aprecieze, să înțeleagă importanța activităților ONG-urilor, să le implice în construirea de proiecte, materiale, politici publice și să aibă încredere și să participe la activitățile inițiate de acestea.

Peste 50.000 de persoane au fost beneficiare ale campaniilor de informare și conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate.

30 de materiale video create ca urmare a parcurgerii cursului de instruire pentru social media cu elevii beneficiari.

Un film documentar a fost realizat și diseminat în mai mult de 35 de unități școlare. Realizarea și distribuirea documentarului, un material de informare invovator, a constituit activitatea cea mai importantă din punct de vedere al creșterii vizibilității și îmbunătățirii imaginii societății civile, impactul fiind unul colectiv. Trailer-ul Filmului documentar ”CE-AI FĂCUT LA ȘCOALĂ” produs de Asociația GO-AHEAD în regia lui Tedy Necula este disponibil online: https://www.youtube.com/watch?v=sFIRx0hEQUY

În cadrul Conferinței educaționale din 28 martie 2024 la care au participat peste 200 de persoane s-au dezbătut teme precum importanța introducerii dezvoltării socio-emoționale în educație, implicarea mediului ONG în sprijinirea și dezvoltarea sectorului educației în România, dar și metode de implicare a publicului în susținerea activității desfășurate de mediul ONG.

Caravana ”GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM” a ajuns la 4500 de participanți, iar activitățile au constat în realizarea de ateliere interactive de conectare, de conștientizare și de dezvoltare personală cu elevi și profesori, folosind metoda  Affirmative Art și vizionarea filmului documentar. De asemenea au avut loc întâlniri cu reprezentanții unităților de învățământ și ai agenților economici, pentru a discuta despre traseul educațional și profesional al acestor elevi, dar și pentru a crește gradul de educație și conștientizare, în rândul publicului larg, cu privire la importanța dezvoltării personale în parcursul educational și ulterior profesional al copiilor și tinerilor, dar și a societății civile din România. În cadrul caravanei, au fost desfășurate peste 20 de ateliere Affirmative Art, cu minim 30 de participanţi fiecare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați managerul de proiect, Georgiana Tudora, la georgiana.zarcu@gmail.com / 0765 478 100.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați https://activecitizensfund.ro/. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.

Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! poți să găsești accesând https://go-ahead.ro/proiect-go-ahead-with-your-best-dream/

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Finalizarea proiectului ”GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!”_COMUNICAT DE PRESĂ