Skip to main content

Chestionar privind gradul de informare, utilizare și satisfacție privind instrumentele digitale puse la dispoziția cetățenilor din Sectorul 4 în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” – Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411”

Vă invităm să participați la o analiză pentru identificarea gradului de cunoaștere, satisfacție și utilizare de către cetățeni a facilităților digitale oferite de Primăria Sectorului 4 în vederea elaborării unui studiu care are în vedere evaluarea instrumentelor digitale disponibile si necesare pentru cetățeni.

Cercetarea este elaborată în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, implementat de către Asociația GO-AHEAD, cu sprijinul Primăriei Sectorului 4 – Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Vă asigurăm de anonimitatea răspunsurilor dvs. va fi respectată, răspunsurile dvs. fiind utilizate doar în scopul prelucrării statistice, fără a fi corelate cu identitatea dumneavoastră.

Chestionarul este disponibil pentru completare accesând următorul link:  https://forms.gle/hUWtS75ccRgtXSkJ6

Vă mulțumim!