Skip to main content

Asociația GO-AHEAD anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 împlementat în perioada 11.07.2022 – 11.07.2023. Proiectul s-a derulat cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală.

Scopul proiectului a reprezentat creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor județului Prahova.

 Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

 • Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova.
 • Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor non-guvernamentale active din județul Prahova, care vor adera la parteneriatul propus, pentru a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor județului Prahova.

Principalele rezultate ale proiectului:

 • Analiza de evaluare a strategiilor la nivelul județului Prahova si a instrumentelor digitale disponibile pentru cetățeni –
 • Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din județul Prahova – https://cjph.infodigital.ro/
 • Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor pe teme de cetățenie activă și digitală:
 • Podcastul ”ACTIV în comunitatea mea”, cele 12 episoade pot fi vizionate aici:
 • 2 Webinare desfășurate online pe teme de cetățenie activă și digitală
 • 3 sesiuni  de Consultare cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate pe marginea obiectivelor și activităților proiectului, organizate în județul Prahova.
 • Derularea de campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova desfășurate online și offline.
 • 12 Parteneriate încheiate cu ONG-uri care activează la nivelul județului Prahova în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale;
 • Organizarea a 3 programe de formare pentru dobândirea de abilități specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local și 35 de persoane certificate: Curs de Facilitare și dezvoltare comunitară, Curs de Comunicare și promovare, Curs de Folosire DigComp – Frameworkul European pentru Competente Digitale în dezvoltarea de cursuri și teste.  

În data de 4 iulie 2023, la Consiliul Județean Prahova, a avut loc Conferința finală a proiectului în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele proiectului, au luat cuvântul membri ai echipei de implementare a proiectului și reprezentanți ai instituțiilor locale și organizațiilor nonguvernamentale partenere. De asemenea a avut loc un panel de discuții cu reprezentanții partenerilor, pe tema cetățeniei active și a modului în care ONG-urile pot contribui la dezvoltarea locală.

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

 Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei.
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro

151412_Comunicat de presă final_Rezultatele proiectului -10 IULIE 2023