Skip to main content

A fost realizată cea de a doua parte a studiului pentru măsurarea satisfacției grupului țintă în urma participării la activitățile proiectului, cât și pentru evaluarea activităților proiectului și a metodelor folosite. Această parte cuprinde 4 secțiuni majore: 1) Metodologia cercetării2) O a doua analiză privind percepția elevilor din comunități, a cadrelor didactice și a experților din cele două județe privind nevoile și potențialele soluții pentru combaterea abandonului școlar, a bullying-ului în școli, pentru dezvoltarea personală a elevilor în vederea continuării studiilor după participarea la activități, măsurând impactul acestora asupra lor3) O analiză complementară de bune practici în alte 5 state europene cu metode de succes la nivelul comunităților cu trei obiective: combaterea abandonului școlar, metode antibullying în școli și metode antisegregare.4) Analiză comparativă a datelor din analiza inițială și analiza finală.Studiul a fost realizat de Rodica-Corina Andrei, Sociolog și Doctor în Științe Politice, pentru Asociația GO-AHEAD, în cadrul proiectului ”ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație”.Analiza comparativă oferă o imagine clară asupra impactului activităților asupra membrilor grupului țintă principal și secundare și conține un set de recomandări pentru cadrele didactice participante în proiect. Informațiile cuprinse în studiu constituie și punctul de plecare pentru realizarea unui plan de acțiune ce va fi dezbătut împreună cu părțile interesate în perioada următoare, în cadrul focus grupurilor realizate.

Studiu ZEST Etapa 2 final 07.05