Skip to main content

În data de 11 februarie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Prahova a găzduit CONFERINȚA DE LANSARE a proiectului  Zest4edu – O nouă perspectivă în educație, proiect implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația “GO AHEAD” București și Fundația ”Art for Change” din Norvegia. Evenimentul s-a desfășurat în sala de conferințe a instituției și simultan pe platforma ZOOM, fiind de asemenea transmis LIVE pe canalul de Youtube al proiectului.

Reprezentanții celor patru parteneri de proiect au luat pe rând cuvântul oferind informații cu privire la inițiativa proiectului, premisele de la care s-a pornit în acest demers, obiectivele propuse în proiect și stadiul activităților derulate până în prezent.

  •  Prof. Ilona Cornelia RIZEA, Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Prahova
  •  Prof. Claudia ILIESCU, Inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Prahova – Manager Proiect ISJ Prahova
  •  Prof. Elena-Genoveva IRIMIA, Inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Neamț – Coordonator activități P1
  •  Alexandra BĂLȘEANU, Președinte Asociația GO-AHEAD – Director de proiect P2
  •  Eirik Jarl TRONDSEN, Președinte Art for Change Foundation
  •  Prof.Aurel GRAUR –Inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Prahova,Expert comunicare și promovare PP

Comunicatul de presă este disponibil online în format PDF.

Înregistrarea conferinței este disponibilă online pe Youtube: CANAL ZEST4EDU

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația “GO AHEAD” București și Fundația ”Art for Change” din Norvegia, implementează proiectul „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație” pe o durată de 30 de luni.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.


Despre Asociația GO-AHEAD

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.

Promovăm activ educația de calitate punând accent pe importanța dezvoltării abilităților socio-emoționale și pe integrarea tehnologiei în procesul educațional formal și non-formal prin activități de formare dedicate adulților, profesorilor și viitorilor consilieri, respectiv prin activități de consiliere și dezvoltarea de competențe socio-emoționale dedicate copiilor.

Comuinicat-de-presă-ISJ-Prahova-Conferinta-de-lansare-ZEST4EDU-Comunicat-post-eveniment-12-februarie-2021

Asociația GO-AHEAD – www.go-ahead.ro | +40 747 269 737,  +40 724 728 131 | office@go-ahead.ro