Donează Acum
Skip to main content

Asociația GO-AHEAD anunță finalizarea proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/MySMIS: 1084/151411, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală semnat în martie 2021.

Scopul proiectului a reprezentat creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor Sectorului 4.

 Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

  • Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4.
  • Dezvoltarea abilităților și compețentelor practice a cel puțin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și organizațiilor non-guvernamentale care au aderat la parteneriatul propus, în a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor Sectorului 4.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • Analiza de evaluare a strategiilor la nivel local (S4) și a instrumentelor digitale disponibile pentru cetățenii sectorului 4, disponibilă online pe link-ul:

https://go-ahead.ro/sites/default/files/2023-03/151411_Analiza_evaluare_a_instrumentelor_digitale_pentru_cetatenii_Sectorului_4.pdf

  • Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din Sectorul 4, accesibilă la adresa web: https://hartaps4.go-ahead.ro/
  • Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor în vederea familiarizării cu facilitățile digitale disponibile în Sectorul 4:
  • Elaborarea unui program de formare ”Competențe digitale pentru o cetățenie activă” și organizarea a 3 webinare online pe tematicile abordate în programul de formare;
  • Consultare cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior    acreditate pe marginea obiectivelor și activităților proiectului în cadrul celor 3 sesiuni de tip masă rotundă organizate;
  • Campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4, desfășurate online și offline.
  • 11 Parteneriate încheiate cu ONG-uri care activează la nivelul Sectorului 4 în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale;
  • 3 Programe de formare (Promovare digitală; Managementul schimbării și managementul într-o lume VUCA; Lobby și advocacy pentru dezvoltare locală) și  31 de reprezentanți ai ONG-urilor partenere și ai Asociației GO-AHEAD participanți și certificați;

În data de 28 iunie 2023, la Universitatea Româno-Americană din București, a avut loc Conferința finală ”Inițiative și bune practice în cetățenia digitală” în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele proiectului, ale Analizei de evaluare a instrumentelor digitale puse la dispoziția cetățenilor de Primăria Sectorului 4, precum și Harta facilităților digitale din Sectorul 4 și alte materiale realizate în cadrul proiectului. Evenimentul a vizat prezentarea inițiativelor și bunelor practici pentru sprijinirea cetățeniei digitale pe mai multe paliere – mediul public, mediul privat, sectorul nonguvernamental și mediul educațional, având ca speakeri reprezentanți ai mediului privat, public, educațional și nonguvernamental.

Proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/MySMIS: 1084/151411, este implementat de Asociația GO-AHEAD și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală semnat în martie 2021.

Data de începere: 08.07.2022

Perioada de implementare: 12 luni

Valoarea totală a proiectului: 423.116,50 lei

Finanțare totală nerambursabilă: 414.654,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 331.723,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 82.930,84 lei

Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.462,33 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect puteți utiliza următoarele date de contact:

Marinela CAJVAN – Manager proiect

E-mail/ pagină web: proiectepoca@go-ahead.ro / www.go-ahead.ro

151411_Comunicat de presă_final de proiect

………………………………………………

Despre ASOCIAȚIA GO-AHEAD

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație. Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmârind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.

Share