Skip to main content

În anul 2 de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia au adus un aport important în implementarea proiectului.

Rezultatele principale obținute în perioada 16.11.2021-16.11.2022:

  •    Finalizarea primului an de consiliere cu elevii din grupul țintă – 126 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate în Prahova, și 146 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate in Neamț
  •    Desfășurarea de activități educaționale non-formale și utilizarea instrumentului de sprijin pentru activități antreprenoriale pentru etapa finală a proiectelor dezvoltate în școli, respectiv postarea produselor realizate pentru comercializare.
  •    Realizarea și publicarea materialelor educaționale non-formale: Pachet de lecții cu tema CETĂȚENIE ACTIVĂ și EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ; materialele sunt disponibile pe contul de YouTube al proiectului, dar și pe Portalul de dezvoltare personală – https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817 /    https://dezvoltare-personala.org ;
  •    Planificarea, organizarea și realizarea primei serii de materiale video pe teme de dezvoltare personală, cu experții din cadrul proiectului, dar și cu experții experți educaționali externi.
  •    Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” – 220 cadre didactice participante la cursul de formare, dintre care 32 se află în curs de formare; 137 de cadre didactice certificate.
  •    Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES” – 94 de cadre didactice au început cursul de formare în luna octombrie 2022.
  •    Organizarea și desfășurarea de activități creative – Affirmative Art workshops – pe parcursul lunii mai 2022, au avut loc 16 sesiuni de Affirmative Art în format fizic, la care au participat 17 școli din județele Prahova și Neamț, cu un total de 186 de participanți. Totodată, în luna noiembrie s-au desfășurat și sesiunile finale, online, de Affirmative Art, în 14 dintre cele 19 școli incluse în proiect.
  •    Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului țintă și la nivelul comunităților pe teme legate de educația incluzivă a continuat cu temele 3 – Măsuri de sprijin pentru combaterea barierelor de atitudine în ce privește integrarea școlară și socială a copiilor și tinerilor cu CES și/sau dizabilități: informarea/formarea elevilor din unitățile de învățământ și a părinților acestora cu privire la educația incluzivă, în vederea creșterii capacității de înțelegere și acceptare a elevilor care învață în ritmuri diferite și 6 – Combaterea violenței în școli, inclusiv a celei de limbaj, cu postări în lunile decembrie 2021, ianuarie 2022, martie și aprilie 2022.

Proiectul „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație” continuă implementarea activităților specifice în vederea realizării obiectivelor sale prin colaborarea strânsă între parteneri.

Informații referitoare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe:
https://zest4edu.ro/
https://www.facebook.com/zest4edu
https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817
https://dezvoltare-personala.org/

Comunicatul de presă este disponibil pe link-ul: https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/12/Comunicat-de-presa-Anul-2-de-ZEST4EDU.pdf 

………
Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează  „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.