În cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, Asociația GO-AHEAD a organizat 3 sesiuni de consultare de tip masă rotundă în perioada martie-aprilie 2023. La sesiunile de consultare au participat reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, studenți și alți parteneri sociali. Evenimentele au avut ca obiectiv construirea unei rețele de ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior cu care Consiliul Județean Prahova și alte autorități locale/județene să se consulte cu privire la problemele comunității și care să-i ajute în atingerea obiectivelor ambițioase propuse prin strategii.

Sesiunile de consultare s-au desfășurat în Județul Prahova, iar pe parcursul evenimentelor au fost relatate acțiunile realizate în proiect, precum și rezultatele ,,Analizei de evaluare a instrumentelor digitale la nivelul județului Prahova’’. A fost prezentată ,,Harta facilităților digitale dinJudețul Prahova’’, elaborată în cadrul proiectului și au luat cuvântul reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD – membri ai echipei de implementare a proiectului, cât și reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova.

 

DESCRIERE MASĂ ROTUNDĂ – 28 MARTIE 2023

Primul eveniment de tip masă rotundă din cadrul proiectului s-a desfășurat în data de 28 Martie 2023, în Municipiul Ploiești. Pe parcursul evenimentului au fost prezentate acțiunile și rezultatele din cadrul proiectului și am dezbătut cu participanții subiecte interesante referitoare la ceea ce reprezintă inteligența digitală și cetățenia activă, dar și cum pot fi acestea utilizate pentru a putea promova dezvoltarea locală.

6 aprilie 2023

A doua sesiune de consultare de tip masă rotundă a avut loc în data de 6 Aprilie 2023, unde pe lângă prezentarea acțiunilor și rezultatelor din cadrul proiectului am dezbătut cu participanții subiecte referitoare la: adaptarea serviciilor digitale nevoilor persoanelor cu dizabilități, prezentarea în comunități atât prin mijloace online, cât și offline a beneficiilor cetățeniei active și a voluntariatului.

25 Aprilie 2023

Ultima sesiune de consultare de tip masă rotundă a avut loc în data de 25 Aprilie 2023, iar discuțiile care s-au desfășurat la finalul evenimentului s-au axat pe diverse recomandări: implicarea măsurilor digitale în diverse cauze comunitare, inclusiv de mediu, informarea persoanelor din grupuri defavorizate și vulnerabile prin asistenți sociali și membri ONG.