În cadrul proiectului Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație au avut loc 4 evenimente de tip focus grup.

Primele două au avut loc în datele de 9 și 26 mai, la Casa Corpului Didactic Prahova, Municipiul Ploiești, iar ultimele în datele de 8 și 9 iunie, în Municipiul Piatra Neamț.

În cadrul evenimentelor s-au prezentat rezultatele studiului de impact elaborat în cadrul proiectului. Pornind de la aceste rezultate, participanții au dezbătut și propus potențiale soluții pentru:

  • combaterea abandonului și absenteismului școlar,
  • sprijinirea incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale în școlile de masă.

Pe lângă echipa proiectului, la aceste evenimente au participat și directori ai unităților școlare din județele Prahova, respectiv Neamț, consilieri școlari, profesori, reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai Consiliilor Județene și ai DGASPC.