Skip to main content

Scris de: Profesor Daniel Gheorghe DUȚOIU (Limba și Literatura Română)

Liceul Teoretic “Traian Lalescu” , Brănești, Ilfov


Procesul didactic presupune predare, învățare și evaluare, activități ce se desfășoară pe scena educației în care actorii sunt profesorii și elevii. Demersul didactic este procedeul didactic prin care formăm competențe în rândul elevilor utilizând diferite metode și procedee.

Astfel, învățământul centrat pe competențe propune o nouă interpretare și o nouă viziune asupra educației, care trebuie să pună în evidență cunoștințele și competențele cursanților din perspectiva achiziției noțiunilor și a aptitudinilor cu caracter general pe care le vor folosi în viață, fiind o alternativă a învățământului tradițional centrat exclusiv pe cunoștințe, pe asimilare de informații.

De aceea, profesorul este regizorul actului didactic, iar elevii sunt actorii ce trebuie să descifreze mesajul pentru a-și putea identifica bine și foarte bine locul ce îi reprezintă pe scara vieții.

Mijloacele de învățământ sunt variate, acestea fiind selectate astfel încât formarea competențelor și transmiterea informației să fie cât mai eficiente, iar elevul trebuie să fie captat în jocul acțiunii didactice.
Vorbim despre mijloacele digitale moderne care înseamnă pentru fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, pregătire profesională, o nouă alfabetizare care ne permite să ținem pasul cu “noul” din existența noastră.

Trăim cu toții o experiență unică de viață, cauzată de o moleculă nemiloasă, virusul SARS COVID 19, care impune adaptarea la un alt stil de viață, de alimentație, de petrecere a timpului, de organizare a propriei ființe dar, mai ales, de găsire a resurselor de a învăța să depășim momentele dificile din viața noastră. De aceea, menținerea distanțării față de semenii noștri este măsura necesară pentru a ne proteja de infectarea cu virusul care nu își alege victimele. De-a lungul timpului, omul a fost încercat de nenumărate ori, dar a avut puterea de a merge mai departe biruind vicisitudinile istoriei și ale naturii.

În momentul dat, Instituția școlară, ca toate celelalte instituții, este afectată de această pandemie care a făcut inactivă activitatea didactică din clasă și a condus la reorganizarea procesului de învățământ prin utilizarea tehnologiei digitale on-line, un mijloc sigur și eficient ce are ca scop continuarea procesului de predare- învățare și evaluare.

Deși la început ne-a fost destul de greu să ne acomodăm cu această metodă modernă, a trebuit să aplicăm sintagma: “a învăța să înveți”si să punem în practică toate cunostințele de operare cu noua tehnologie. Reticența corpului profesoral a fost transformată în pasiune materializată în  dorința de a depăși barierele în adaptarea la o nouă metodă virtuală. În ajutorul dascălilor au venit cursurile de perfecționare în domeniul TIC, cursul CRED și utilizarea eficientă a platformelor de comunicare virtuală: zoom, classroom, meetgoogle etc. Acestea ne oferă posibilitaea reală și obiectivă de a desfășura în mod inedit activitatea didactică.

Odată pașii urmați, fiecare dintre noi accesează platformele și desfășoară procesul didactic punând accent pe imaginație, pe măiestrie, pe responsabilitatea față de generațiile pe care avem obligația să le formăm ca oameni, pe profesionalismul care ar trebui să ne caracterizeze în calitate de prefesori, formatori de competențe pentru elevii noștri, foarte receptivi și care au îmbrățișat cu bucurie noua formă de învățare.
Trebuie menționat faptul că aceștia sunt deja familiarizați cu tehnologia digitală, mai ales că ei reprezintă generația nouă ale cărei pasiuni sunt: calculatorul, tableta, jocul on-line, comunicarea prin Messenger, WhatsApp etc.

Dacă avantajele utilizării on-line a platformelor educationale  sunt nenumărate, dezavantajele constau starea de oboseală oculară datorată timpului exagerat  alocat on-line pe platformă,  în inexistența tablei, lipsa dotărilor și a plăcerii efectuării experimentelor din laboratoare, însă specialiștii, cu siguranță, vor îmbunătăți în viitorul apropiat și aceste aspecte.
Profesorii Liceului Teoretic “Traian Lalescu” din comuna Brănești, județul Ilfov utilizează platformele meetgoogle și classroom de la G.Suite care sunt un mijloc eficient și constructiv pentru continuarea procesului didactic, reușind astfel să mențină legătura cu elevii, chiar dacă nu ne aflăm în sala de curs. Astfel avem posibilitatea să fim unii lângă alții virtual, să comunicăm, să socializăm, să ne împărtăsim opinii, să ne încurajăm reciproc dar, mai ales, să formăm competențe pentru fiecare disciplină de curs, astfel încât elevul să aibă un profil pe care viața și societatea îl cer.