Skip to main content

COST CURS: Între 490-700 lei în funcție de numărul de locuri achiziționate

Scurtă descriere

Programul de formare “Școala incluzivă – Tehnici aplicabile copiilor cu CES în procesul de predare-învățare”, cu o durată de 90 de ore distribuite astfel: activități teoretice – 27 ore (30%); aplicații practice – 54 ore (60%) și evaluare – 9 ore (10%), își propune să introducă cadrele didactice în problematica modului în care trebuie sistematizat procesul educației pentru copiii cu CES și oferă informații și pârghii de abordare la clasă a problemelor lor, inclusiv pentru recunoașterea unor tulburări și dificultăți în cazul copiilor și tinerilor nediagnosticați.

Beneficii

  • Dobândirea de cunoștinte, abilități, tehnici, instrumente specifice necesare pentru a lucra cu elevi cu nevoi educative speciale;
  • Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor cadrelor didactice de a lucra cu elevii cu CES;
  • Dezvoltarea capacității de a recunoaște copiii nediagnosticați, dar și de a aborda corect posibilele tulburări și dificultăți.

Tematica

  • Tehnici de construire a abordării psihopedagogice pentru elevii cu dizabilități și/sau nevoi educaționale speciale
  • Dificultăți de învățare (dislexie, discalculie, disgrafie, dispraxie)
  • Tulburări de comunicare (expresie lingvistică, tulburări fonologice, stuttering)
  • Probleme de auz
  • Tulburari de dezvoltare
  • Tulburari psihice și emotionale

Criterii de selecție

Programul de formare se adresează: personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control).

Locații de desfășurare:

Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)

Testimoniale Cursanti

Cursul a cuprins un volum mare de informație.Formatorul a fost o persoană deosebită, un foarte bun pedagog, care a reușit să explice pe înțelesul tuturor aceste noțiuni, informații importante.

Profesor Ploiești

Unii elevi nu au răbdare să le vină rândul, se agită, se ridică de pe scaun, refuză să finalizeze activitățile, dar activitățile propuse le-au captat interesul.

Profesor Simeria

Elevii au fost încântați , au lucrat cu mai multă plăcere. Deși implică mai multe resurse temporale și împărțirea clasei pe grupe de lucru, merită încercate și aceste metode.

Profesor Lupeni

Înscriere la curs

*după completarea formularului veți fi contactat pe email de colegii noștri și veți primi detaliile de plată, calendarul de desfășurare și documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere.