Skip to main content

COST CURS: Între 490-700 lei în funcție de numărul de locuri achiziționate

Scurtă descriere

Programul de formare “Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”, cu o durată de 90 de ore, vine în întâmpinarea nevoilor reale ale cadrelor didactice și didactice auxiliare, de abilitare și formare de competențe în domeniul dezvoltării personale, contribuind astfel la realizarea dezideratelor unui învățământ modern și flexibil, centrat pe elev, prin care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea rațional-intelectivă a elevului, dar și cu cea afectivă, motivațională, atitudinală și socială.

Misiunea noastră, prin intermediul acestui program, este de a crea mediul propice de dezvoltare a cadrelor didactice și didactice auxiliare care doresc să își asume rolul de formator și facilitator al dezvoltării armonioase a copilului și adolescentului, a stării lui de bine și a unei calități de viață superioară, în toate dimensiunile sale: emoțională, educațională, mentală, spirituală, profesională, socială și fizică.

Beneficii

 • Dobândirea de noi competențe metodologice, comunicare și relaționare, de evaluare a elevilor, psiho-sociale, tehnice și tehnologice, managementul carierei;
 • Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile;
 • Dobândirea de cunoștințe, abilități, tehnici, instrumente, aptitudini și atitudini necesare defășurării orelor de consiliere și dezvoltare personală cu elevii;
 • Participarea la activități de formare distractive, dar în același timp complexe și de calitate.

Tematica

 • Aspecte teoretice și practice ale grupului de dezvoltare personală;
 • Structura și dinamica grupului de dezvoltare personală;
 • Strategii de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale;
 • Ce sunt emoțiile? Care sunt ele?
 • Legatura dintre gândire, emoții și acțiune ABC;
 • Relațiile implicate în educație. Motivarea și implicarea părinților;
 • Relația profesor-elev și elev-profesor;
 • Stadiile de dezvoltare ale copiilor și adolescenților;
 • Sfaturi practice de utilizat în programa națională de dezvoltare personală;
 • Jocul;
 • Metafora și povestea terapeutică;
 • Relaxarea;
 • Metode de evaluare a copiilor și elevilor;
 • Identificarea copiilor “problemă”;
 • Identificarea copiilor cu nevoi speciale;
 • Comunicarea;
 • Educația incluzivă vs integrarea copiilor cu nevoi speciale sau cu probleme comportamentale;
 • Implicările participării active a copilului atât în mediul școlar, cât și în cel familial;
 • Stiluri de predare și de educare;
 • Refuzul școlar;
 • Strategii de învățare;
 • Stresul și controlul stresului;
 • Orientarea în cariera;
 • Creativitatea și stimularea creativității;
 • Stabilirea unor obiective conform metodei Visible Learning;
 • Eșec școlar vs. succes școlar;
 • Model de programa pentru orele de consiliere, dirigenție, dezvoltare personală.

Criterii de selecție

Programul de formare se adresează:

 • Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control);
 • Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Locații de desfășurare:

Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)

Testimoniale Cursanti

Toate temele au fost foarte temeinic documentate și prezentate cu profesionalism. Mă vor ajuta să cunosc mai bine copiii si să îi pot ajuta mai bine în dezvoltarea lor.

Profesor Miercurea Ciuc

Elevii au fost entuziasmați și dornici să diversificăm activitățile de la ore. M-au întrebat oră de oră când mai facem jocuri și ce jocuri le mai propun.

Profesor Horia, jud. Neamț

Elevii au fost curioși, interesați de activitățile propuse, dornici să vadă care este finalitatea jocurilor. Au fost, de asemenea, foarte plăcut surprinși de rezultatele chestionarelor, ca și de gradul de comunicativitate și toleranță a unora dintre ei. Au realizat și că mulți dintre ei au abilități necunoscute celorlalți. Mulți s-au simțit valorizați pentru prima dată.

Profesor Piatra Neamț

Înscriere la curs

*după completarea formularului veți fi contactat pe email de colegii noștri și veți primi detaliile de plată, calendarul de desfășurare și documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere.