Skip to main content

COST CURS: Între 490-700 lei în funcție de numărul de locuri achiziționate

Scurtă descriere

Programul de formare “Educație nonformală bazată pe competențele secolului 21” are o durată de 60 de ore, din care 30 online sincron și 30 online asincron.

Acest curs vine în întampinarea nevoilor reale ale cadrelor didactice de formare în domeniul Competențelor secolului 21, contribuind astfel la realizarea dezideratelor unui învățământ modern și flexibil, centrat pe copil, prin care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea rațională și cu intelectul acestora, dar si cu cea afectivă, motivațională, atitudinală și socială, într-un mediu non-formal, care poate oferi elevului flexibilitatea de care are nevoie, dar și o perspectivă diferită asupra acțiunii de învățare, deseori percepută de elevi ca una învechită și neadaptată societății în care trăiesc.

Beneficii

  • Dobândirea de noi competențe metodologice;
  • Dobândirea a minimum 18 CPT – maximum 20 CPT;
  • Fiecare participant va avea oportunitatea de a aduce în discuție cazuistica personală și va putea beneficia de experiența celorlalți participanți la grup;
  • Dobândirea de cunoștințe, abilități, tehnici, instrumente specifice, legate de educația nonformală.

Tematica

Modul 1. Educația nonformală
Modul 2. Strategii și tehnici în educația nonformală
2.1 Învățarea bazată pe proiecte în educația nonformală
2.2 Învățarea combinată
2.3 Învățarea colaborativă
2.4 Învățarea bazată pe jocuri și gamificare
2.5 Educația holistică
2.6 Învățarea socio-emoțională

Modul 3. Educatie non-formala bazata pe competentele secolului XXI (literație, calcul, alfabetizare științifică, alfabetizare TIC, alfabetizare financiară, alfabetizare culturală și civică, gândire critică/rezolvare de probleme, creativitate, comunicare, colaborare, curiozitate, inițiativă, reziliență, adaptabilitate, leadership, conștientizare socială și culturală)

Modul 4. Valorificarea educaţiei nonformale şi informale în procesul didactic
4.1 Cum ar fi să lucrezi nonformal la clasă?
4.2 Dezvoltarea competențelor secolului XXI prin intermediul propriei discipline
4.3 Analogia între cunoștințele școlare și viața reală

Criterii de selecție

Programul de formare se adresează: Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar.

Locații de desfășurare:

Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)

Înscriere la curs

*după completarea formularului veți fi contactat pe email de colegii noștri și veți primi detaliile de plată, calendarul de desfășurare și documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere.