Skip to main content

COST CURS: Între 490-700 lei în funcție de numărul de locuri achiziționate

Scurtă descriere

Programul de formare “Dezvoltarea competențelor socio-emoționale la școală”, cu o durata de 30 de ore, vine în întâmpinarea nevoilor reale ale cadrelor didactice și didactice auxiliare, de abilitare și formare de competențe în domeniul dezvoltării personale.

Beneficii

 • Dobândirea de noi competențe metodologice, comunicare și relaționare, de evaluare a elevilor, psiho-sociale;
 • Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile;
 • Dobândirea de cunoștințe, abilități, tehnici, instrumente, aptitudini și atitudini necesare desfășurării orelor de consiliere și dezvoltare personală cu elevii;
 • Participarea la activități de formare distractive, dar în același timp complexe și de calitate.

Tematica

 • Aspecte teoretice și practice ale grupului de dezvoltare personală
 • Structura și dinamica grupului de dezvoltare personală;
 • Strategii de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale;
 • Ce sunt emotiile? Care sunt ele?
 • Jocul;
 • Metafora și povestea terapeutică;
 • Metode de evaluare bazate pe curriculum;
 • Identificarea copiilor “problemă”;
 • Identificarea copiilor cu nevoi speciale;
 • Implicațiile participării active a copilului atat în mediul școlar, cât și în cel familial;
 • Stiluri de predare și de educare;
 • Refuzul școlar;
 • Strategii de învățare;
 • Stresul și controlul stresului.

Criterii de selecție

Programul de formare se adresează:

 • Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control);
 • Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar (bibliotecar, pedagog şcolar, instructor de educaţie extraşcolară, asistent social, mediator şcolar, instructor-animator)

LOCAȚII DE DESFĂȘURARE

Online sincron (Zoom), asincron (pe platforma de eLearning)

Înscriere la curs

*după completarea formularului veți fi contactat pe email de colegii noștri și veți primi detaliile de plată, calendarul de desfășurare și documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere.