Skip to main content

Chestionar privind gradul de informare, utilizare și satisfacție privind instrumentele digitale puse la dispoziția cetățenilor din județul Prahova în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligentei Digitale pentru o Cetățenie activă” – Cod SIPOCA 1041/ Cod MySMIS2014+ 151412”

Stimate(ă) domn/doamnă,

Sunteți invitat(ă) să luați parte la o analiză pentru identificarea gradului de cunoaștere, utilizare și satisfacție privind serviciile digitale oferite cetățenilor de către instituțiile publice din județul Prahova în vederea elaborării unui studiu care are în vedere evaluarea instrumentelor digitale disponibile si necesare pentru cetățeni.

Cercetarea este elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligentei Digitale pentru o Cetățenie activă” – cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412.

Consiliul Județean Prahova, în baza HCL nr. 47/26.03.2021 prin care a fost aprobat Parteneriatul pentru Dezvoltare Locală, este implicat în proiectul „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, implementat de către Asociația GO-AHEAD și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră sunt anonime, fiind utilizate doar în scopul prelucrării statistice, fără a fi corelate cu identitatea dumneavoastră.

Chestionarul este disponibil pentru completare cu acces pe link-ul:    https://forms.gle/hyWLR898mdL3vVy66

Vă mulțumim!