Skip to main content

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de realizare materiale audio-video, în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” – Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411. Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 17.02.2023, ora 16:00.

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sapienței, nr. 6, ap. 7, et. 3, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

Invitația de participare și documentația   aferentă    sunt disponibile în documentul de mai jos.

Invitatie ofertare servicii audio-video 151411