Skip to main content

ASOCIAȚIA GO-AHEAD solicită oferte de preț pentru servicii de formare Facilitare și dezvoltare comunitară, în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” – Cod SIPOCA 1041/ Cod MySMIS2014+ 151412.

Toți cei interesați sunt rugați să transmită oferte până la data de 10.05.2023, ora 18:00.

Ofertele se depun fizic la biroul de lucru al achizitorului din Str. Sfântul Elefterie nr. 27, sector 5, București, România, sau electronic la adresa de email: office@go-ahead.ro.

151412-Invitație servicii formare facilitare și dezvoltare comunitară